Aktuelno
Aktuelno
Aktuelno
Priključite se standardizaciji novih psiholoških i logopedskih instrumenata: Beckove skale za procenu anksioznosti i beznađa (BAI i BHS), DRS-2 Skala za procenu demencije, MCMI-IV Millonov klinički multidimenzionalni invenar, CAT Test za procenu afazije, d2-R Test pažnje i koncentarcije, CFT 20-R Test opšte inteligencije, Ruff 2&7 Test selektivne pažnje, KNT Neverbalni test inteligencije, STAXi-2 Upitnik ljutnje, BYI-II Beckovi inventari za mlade i dr...
NEWSLETTER

Redovno primajte naše novosti prijavom na mailing listuSINAPSA EDICIJE d.o.o.


© Sinapsa Edicije. All rights reserved.
Powered by IP Plus.