autumn01.jpgautumn02.jpgautumn3.jpgautumn4.jpgautumn5.jpgautumn6.jpgautumn7.jpgautumn8.jpg
  • 16 pf.png
  • bdi_II.png
  • mmse-2.png
  • neo-ffi.png
  • neo-pi-r.png
  • pai.png
  • rcft.png
  • stai.png
  • tn.png
  • toi-se.png

ŠTO UČINITI - VODIČI ZA DECU

vodiči za djecu komplet za web

Terapijski interaktivni vodiči koji edukuju, motivišu i ohrabruju decu i roditelje da zajedno rade na savladavanju anksioznosti, ljutnje, negativnosti i straha od odvajanja, kao i da istražuju nove situacije bez straha...

Izdavač: Naklada Slap (po American Psychological Association - APA). 

Komplet se sastoji od 6 slikovnica, ali se mogu kupiti i zasebno.