autumn01.jpgautumn02.jpgautumn3.jpgautumn4.jpgautumn5.jpgautumn6.jpgautumn7.jpgautumn8.jpg
  • 16 pf.png
  • bdi_II.png
  • mmse-2.png
  • neo-ffi.png
  • neo-pi-r.png
  • pai.png
  • rcft.png
  • stai.png
  • tn.png
  • toi-se.png

OBUKA ZA NEO INVENTARE LIČNOSTI (IV grupa, on-line, 26.3.2021.)

neo web

U toku je prijavljivanje psihologa za 4. po redu obuku za primenu i interpretaciju NEO inventara ličnosti. Izuzetno bogat program (paradigme u oblasti teorija ličnosti; razvoj petofaktorskog modela; domeni i aspekti FFM; heritabilnost pet domena; promene tokom starenja; razlike spram pola; inteligencija i FFM; kroskulturalna istraživanja; FFM i psihopatologija; o NEO PI-R i NEO-FFI inventarima - domeni, faceti, forme upitnika, oblasti primene, zadavanje i bodovanje; kolaborativna procena - primer detaljne i slojevite interpretacije rezultata na nivou skala i subskala, kao i na novou ukraštanja domena; i finalno pisanje nalaza) i iskusni predavači (doc. dr Dragana Đurić Jočić i mr Danel Mešković) stoje na raspolaganju kolegama i za ovu novu grupu koja je zakazana za 26.3.2021.