autumn01.jpgautumn02.jpgautumn3.jpgautumn4.jpgautumn5.jpgautumn6.jpgautumn7.jpgautumn8.jpg
  • 16 pf.png
  • bdi_II.png
  • mmse-2.png
  • neo-ffi.png
  • neo-pi-r.png
  • pai.png
  • rcft.png
  • stai.png
  • tn.png
  • toi-se.png

PREDSTAVLJAMO PSIHOLOŠKI TEST: D-70

d70svDomino test D-70 namenjen je merenju, odnosno proceni, nivoa razvijenosti opšte inteligencije. Nastao je na osnovu Testa D-48 sa ciljem stvaranja njegove paralelne forme. Međutim, iako postoji visok stepen ekvivalentnosti između Testa D-48 i Testa D-70, ne radi se o paralelnim formama. Test D-70 je primereniji obrazovanijim grupama u poređenju sa Testom D-48, koji je standardni instrument za osobe sa srednjom stručnom spremom.

Sastoji se od 44 zadataka u obliku crteža domina poslaganih po određenom principu, a zadatak ispitanika je da popuni poslednju, praznu dominu.

Uzrast: od 13 godina nadalje. Primena: individualna ili grupna. Obrada: putem šablona.