autumn01.jpgautumn02.jpgautumn3.jpgautumn4.jpgautumn5.jpgautumn6.jpgautumn7.jpgautumn8.jpg
  • 16 pf.png
  • bdi_II.png
  • mmse-2.png
  • neo-ffi.png
  • neo-pi-r.png
  • pai.png
  • rcft.png
  • stai.png
  • tn.png
  • toi-se.png

PREDSTAVLJAMO: Katelovi kulturalno nepristrasni testovi inteligencije CTI

ctisvCattelovi testovi inteligencije (CTI) su neverbalni testovi koji mere opšti g-faktor mentalne sposobnosti, pri čemu isključuju, koliko je god moguće, uticaj verbalnih sposobnosti, kulture iz koje pojedinac potiče i stepen obrazovanja. Glavne primarne sposobnosti zastupljene u Cattellovim testovima jesu sposobnost rasuđivanja i prostorni faktori.

Sastoje se od 3 skale: 

Skala 1 namenjena je deci od 4 do 8 godina, kao i starijim i mentalno hendikepiranim osobama. Skala 2 namenjena je deci od 8 godina pa nadalje, ali i starijoj deci kao i većini odraslih.  Skala 3 se najčešće koristi sa starijom decom, studentima i osobama za koje pretpostavljamo da poseduju viši nivo sposobnosti. 

Nije obavezna kupovina celog komplet. Možete kupiti testovni materijal samo za uzrast koji Vam je potreban. 

Detaljnije informacije...