Aktuelno

Logopedski dosije i Psihološki dosije – odlična sredstva za organizaciju i arhiviranje dokumentacije.

Aktuelno

U ponudi od 1.6.2022: Nove Reynell razvojne jezičke skale – NRDLS-SR  prvi licencirani i standardizovani instrument za logopede u Srbiji!
U cilju kupovine i korišćenja ovog instrumenta obavezno je pohađanje dvodnevne obuke (nov termin 22–23.09.2022.).

Aktuelno

Priključite se aktuelnim standardizacijama psiholoških mernih instrumenata (PAI-A, STAXI-2, BAI, BHS, MCMI-IV, DRS-2 i dr.) – istraživanja u toku.

NEWSLETTER

Redovno primajte naše novosti prijavom na mailing listuSINAPSA EDICIJE d.o.o.


© Sinapsa Edicije. All rights reserved.
Powered by IP Plus.