SADRŽAJ KNJIGE "Psihologija polnih razlika i sličnosti"

polne-razlikeISTRAŽIVANJA POLNIH RAZLIKA – PREDMET I PROBLEMI

 • Varijabla pola
 • Pol ili rod?
 • Istraživanja polnih razlika: ima li mesta za politiku i ideologiju?
 • Metodološka pitanja i problemi istraživanja polnih razlika

BIOLOŠKE OSNOVE POLA

 • Reproduktivni sistemi, seksualna reprodukcija i pol
 • Polni dimorfizam
 • Polna diferencijacija
 • Odstupanja od uobičajenog razvoja
 • Uloga hormona u bihejvioralnoj polnoj diferencijaciji kod životinja
 • Hormoni i ljudsko ponašanje
 • Polne razlike u mozgu

RODNI IDENTITET I SEKSUALNA ORIJENTACIJA

 • Polni identitet
 • Poremećaj rodnog identiteta
 • Seksualna orijentacija

OBJAŠNJENJA POREKLA POLNIH RAZLIKA I SLIČNOSTI

 • Evolucione teorije o polnim razlikama i sličnostima
 • Teorije koje ističu značaj socijalnih činilaca
 • Shvatanja koja naglašavaju ulogu kognitivnih faktora
 • Polne razlike i sličnosti iz ugla teorija socijalnih uloga
 • Istraživačke strategije usmerene na problem porekla polnih razlika

KOGNICIJA, INTELIGENCIJA, EDUKACIJA I PROFESIJA

 • Bazični kognitivni procesi
 • Intelektualne sposobnosti
 • Edukacija i profesija
 • Objašnjenja polnih razlika u kogniciji

POL, LIČNOST I EMOCIONALNOST

 • Pol i temperament
 • Polne razlike u osobinama ličnosti
 • Pol i emocionalnost
 • Vrednosti i pol

POL I SELF-KONCEPT

 • Polne razlike u samopoštovanju
 • Ideje o nezavisnom i meðuzavisnom selfu – polne razlike
 • Pol i atribucije

POL I SOCIJALNO PONAŠANJE

 • Prosocijalno ponašanje
 • Voðstvo
 • Polne razlike u agresivnom ponašanju
 • Komunikacija

SEKSUALNO PONAŠANJE

 • Preferencija partnera
 • Polne razlike u seksualnosti

UMESTO ZAKLJUČKA

REFERENCE

INDEKS POJMOVA

 

Nazad