Skip to main content

Reklamacije

SINAPSA EDICIJE ne odgovara Kupcu odnosno Primaocu za manje ogrebotine na proizvodima koje su nastale kao posledica dostave robe putem dostavne službe ako ogrebotine ili manji nedostaci ne utiču na osnovna svojstva i upotrebljivost proizvoda.

Kupac ima pravo reklamacije u roku 8 dana od dana isporuke robe (vratiti neoštećenu/neiskorištenu robu ili zameniti jedan proizvod za drugi). Naknadne reklamacije se ne uvažavaju.