Skip to main content

Privatnost i zaštita podataka

SINAPSA EDICIJE se obavezuje, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, da neće zloupotrebljavati lične podatke iz obrasca za naručivanje i profila registrovanih korisnika. SINAPSA EDICIJE neće dostavljati niti otkriti lične podatke Kupca trećoj osobi, osim u slučajevima u kojima tako izričito propisuje zakon i u slučajevima kada je to potrebno za ispunjenje obaveza.

Svi podaci o Kupcima strogo se čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci potrebni za obavljanje posla. Svi zaposleni SINAPSA EDICIJE i poslovni partneri odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti. SINAPSA EDICIJE se obavezuje pružati zaštitu ličnim podacima Kupaca na način da prikuplja samo osnovne podatke o Kupcima koji su nužni za ispunjenje obaveza.

U slučaju promene bilo kojeg od ličnih podataka koji se evidentiraju prilikom registracije, Kupac je dužan o promeni obavestiti SINAPSA EDICIJU. U slučaju promena o kojima nije obaveštena SINAPSA EDICIJE ne odgovara za bilo kakve nedostatke u pogledu naručivanja odnosno isporuke proizvoda.

IZJAVA O PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI PODATAKA

Izjava o privatnosti

Ova Izjava o privatnosti odnosi se na poverljivost ličnih podataka koji su prikupljeni u procesu registracije Kupaca internet stranice Sinapsa edicije d.o.o., odnosno u procesu registracije Korisnika kao primaoca obaveštenja o proizvodima i akcijama internet stranice Sinapsa edicije d.o.o. Ova Izjava o privatnosti je sastavni deo Opštih uslova poslovanja Sinapsa edicije d.o.o.

Sinapsa edicije d.o.o. kao pružalac usluga internetske stranice pridržava se važećih propisa s ciljem zaštite privatnosti svojih Kupaca odnosno Korisnika. Upućuju se Kupci internet stranice Sinapsa edicije (u daljnjem tekstu Kupci) odnosno Korisnici primaoci obaveštenja o proizvodima i akcijama Sinapsa edicije (u daljnjem tekstu Korisnici) da pročitaju sve navedeno na ovoj stranici kako bi lakše razumeli koje podatke Sinapsa edicije d.o.o. prikuplja i koristi, u koju svrhu, po kojoj pravnoj osnovi, s kime ih i zašto deli, koje zaštitne mere sprovodi, kao i koja su Vaša prava vezana za pristup ličnim podacima, ispravke, brisanje te Vaše pravo na prigovor.

Svaki Kupac odnosno Korisnik koji ima bilo kakva pitanja u vezi ličnih podataka može poslati e-mail poruku na adresu Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli..

Prihvatanjem ove Izjave o privatnosti prilikom registracije Kupca ,odnosno prijavom na internet stranici Sinapsa edicije od strane Korisnika primaoca obaveštenja o proizvodima i akcijama Sinapsa edicije, Kupac, odnosno Korisnik, potvrđuje da je pročitao, razumeo i da se slaže s korišćenjem ličnih podataka kako ih ova Izjava utvrđuje.

Koju vrstu ličnih podataka prikuplja i koristi Sinapsa edicije putem internet stranice sinapsaedicije.rs?

Prilikom registracije osobe za Kupca internet stranice, Sinapsa edicije d.o.o. će od budućeg Kupca zatražiti pružanje određenih informacija o sebi (ličnih podataka) kao što su ime i prezime, adresa (uključujući poštanski broj), e-mail adresa, telefonski broj, broj mobilnog, korisničko ime i lozinka.

Kupac potvrđuje da se slaže s korišćenjem ličnih podataka klikom na dugme za prijavu.

Davanje ličnih podataka je odluka Kupca odnosno Korisnika. Ako Kupac odnosno Korisnik ne pruži tražene obavezne informacije za određenu aktivnost koja ih zahteva, neće mu biti dozvoljeno uključivanje u takvu aktivnost, jer bez tih podataka aktivnost neće biti tehnički izvodiva.

Osim ovih podataka, pristupom internet stranici automatski se beleže podaci koji nisu lični, a odnosese na vrstu pretraživača, broj poseta, vreme provedeno na stranicama i sl., a u cilju isključivo analizeposećenosti internet stranice i pobolšjašanja njenog sadržaja i funkcionalnosti.

Sinapsa edicije preporučuje Kupcima da brinu o svojoj ulaznoj lozinki za korisnički nalog internetstranice sinapsaedicije.rs. Preporučujemo prilikom odabira kombinacije znakova za lozinku svakakokombinovati velika i mala slova kao i brojeve, i da svakako upotrebite lozinku od barem šest znakova.

Lozinku preporučujemo periodično promeniti (barem jednom na godišnjem nivou).

U koju svrhu Sinapsa edicije d.o.o. prikuplja i koristi lične podatke?

Sinapsa edicije prikuplja i koristi lične podatke Kupca internet stranice u svrhu sprovođenja sigurne provere autentičnosti Kupaca koji pristupaju internet stranici, realizacije ugovora o kupovini robe ili usluga, dostave robe Kupcu, komunikacije s Kupcem kao i eventualnih pravnih postupaka vezanih uz realizaciju ugovora.

Sinapsa edicije prikuplja i koristi lične podatke Korisnika primaoca obaveštenja o proizvodima i akcijama u svrhu slanja obaveštenja, radi stvaranja korisničkog profila s ciljem individualnog primanja obaveštenja, istraživanja tržišta kao i poboljšanja efikasnosti i kvaliteta naših usluga.

Ne prikupljamo podatke o deci. Maloletna lica, mlađa od 16 godina ne smiju koristiti internetsku stranicu.

Niti jedan deo internetske stranice nije dizajniran na način da privuče bilo koga ko je mlađi od 16 godina.

Koja je pravna osnova korišćenja ličnih podataka?

Kupac unosom svojih ličnih podataka i potvrdom (klikom) o prihvatanju Opštih uslova poslovanja i ove Izjave o privatnosti sklapa ugovorni odnos koji je osnova za kupovinu proizvoda i usluga po izboru kupca na internet stranici, a koji je sadržan u Opštim uslovima poslovanja te je stoga obrada tih ličnih podatakazakonita jer se preduzimaju radnje na zahtev Kupca radi realizacije kupovine proizvoda i usluga po narudžbi Kupca.
Korisnik koji se prijavljuje za primanje obaveštenja o proizvodima i akcijama unosom svojih podataka na internet stranici, daje dozvolu za korišćenje svojih ličnih podataka. Pristanak Korisnik može povući u svakom trenutku upućivanjem maila na adresu Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli.

S kojim primaocima Sinapsa edicije deli lične podatke?

Sinapsa edicije neće deliti ične podatke Kupca odnosno Korisnika s drugim stranama osim u slučajevima navedenim u sledećoj tački i u situaciji kada to pozitivni propisi zahtevaju.

Sinapsa edicije će kada to zahteva realizacija ugovora za kupovinu proizvoda ili usluga po narudžbi Kupca podeliti lične podatke Kupca Pružaocima usluga distribucije robe s kojima ima ugovor te u tu svrhu za ispunjavanje narudžbi, isporuku paketa, slanje pisane pošte i e-mail pošte. Pružalac usluga distribucije može od Kupca zatražiti na uvid njegovu ličnu kartu u trenutku isporuke paketa prilikom ličnog preuzimanja robe, a sve u svrhu realizacije usluge isporuke paketa i evidencije o tome to je preuzeo paket.

Razdoblje u kojem će lični podaci biti čuvani

Sinapsa edicije čuva lične podatke registrovanih Kupacainternet stranice u razdoblju dok se ostvaruje svrha obrade, a to je razdoblje do trenutka do kada je aktivna registracija. Sinapsa ediciječuva lične podatke registrovanih Korisnika primaoca obaveštenja o proizvodima i akcijama u razdoblju dok se ostvaruje svrha obrade, a to je razdoblje do trenutka do kada je aktivna registracija.

Pristup i ispravka ličnih podataka

Kupac i Korisnik u svakom trenutku ima mogućnost pristupa svojim ličnim podacima po registraciji na stranici sinapsaedicije.rs te pristupom na “Korisnički podaci” gde Kupac može izmeniti svoje lične podatke koje je podelio s Sinapsa edicijom. Kupac i Korisnik mogu zatražiti i dobiti od Sinapsa edicije celovitu informaciju o ličnim podacima koji su sačuvani, kao i ispravak istih slanjem e-mail poruke na mail adresu Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli..

Brisanje ličnih podataka (pravo na zaborav)

Kupac i Korisnik imaju pravo u bilo kojem trenutku zatražiti brisanje ličnih podataka (pravo na zaborav).

Kupac to može učiniti zahevom na mail adresu Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli. i podaci će biti izbrisani bez odlaganja.

Korisnik ima mogućnost odjave sa listeza prijem obaveštenja u svakoj obaveštenju koje primi od Sinapsa edicije putem e-maila, odnosno može i poslati e-mail poruku na mail adresu Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli. u kojojnavodi da se njegovi lični podaci izbrišu.

Pravo na prigovor

Ako uprkos svim poreduzetim merama za zaštitu ličnih podataka smatrate da imate osnovu za prigovor, javite se na mail adresu Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli.. Naravno imate pravo na prijavu nadležnom državnom organu za zaštitu ličnih podataka.

Prikupljanje i upotreba ne personalnih podataka

Ne-lične informacije su podaci u obliku koji ne dozvoljavju direktno povezivanje sa bilo kojim konkretnim pojedincem. Primeri ne-ličnih podataka koji se sakupljaju i način kako se koriste: Prikupljaju se informacije o aktivnostima kupaca na našoj internet stranici. Ove informacije se sabiraju pomoću usluge Google analitike koriste se za pružanje korisnih informacija o korisnicima i razumevanje za koje su delove naše internet stranice, proizvode i usluge su najviše zainteresovani. Zbirni podaci se smatraju ne-ličnim podacima u svrhu ove Politike privatnosti. Takve informacije mogu sadržati Vašu IP adresu ili informacije o veb pretraživaču. Te informacije se neće prodavati, deliti trećim licima ili se koristiti u bilo koje druge svrhe.

Sigurnosne mere zaštite ličnih podataka

Prikupljeni podaci su u elektronskom obliku. Zaštita podataka uzima se ozbiljno i preduzimaju se razne mere opreza kako bi lični podaci bili zaštićeni. Nažalost, ni jedan prenos podataka preko interneta, ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran. Kao posledica toga, iako se sprovode razumne zaštitne mere za zaštitu podataka ne može se garantovati zaštita bilo koje informacije prenesene na ili s internet stranice Sinapsa edicije, te nije odgovorna za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi.

Izmena Izjave o privatnosti

Ovu Izjavu o privatnosti, Sinapsa edicije može izmeniti u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmenjenogteksta Izjave o privatnosti na internet stranici. Zato Sinapsa edicije poziva Kupce i Korisnike da povremeno pregledaju ovu Izjavu o privatnosti na kojoj će biti označene nove izmene, ako ih je u prethodnom periodu bilo. Ako se Kupac ili Korisnik ne slažu s ovom Izjavom o privatnosti, upućujemo Kupca i Korisnika da napuse i ne pristupaju i ne koriste internetsku stranicu Sinapsa edicije. Izmena izjave o privatnosti stupa na snagu odmah nakon objave na internetskoj stranici sinapsaedicije.rs. Nastavak upotrebe internetske stranice Sinapsa edicije od strane Kupca i Korisnika nakon stupanja na snagu izmena, podrazumeva daKupac i Korisnik potvrđuju i prihvataju izmenjenu Izjavu o privatnosti.