Skip to main content

SUPERVIZIJSKI KURS ZA PRIMENU PAI INVENTARA U KLINIČKOM OKRUŽENJU

Datum održavanja: pozovite
Rok za prijavu:

Predavač: dr sci. Dragana Đurić Jočić

15.600,00 din
+
 

Napredni kurs za PAI invenar za procenu ličnosti namenjen je psiholozima koji su završili osnovni PAI kurs, imaju iskustva u primeni inventara i rade u okviru zdravstvenih i savetodavnih ustanova (klinike, bolnice, domovi zdravlja, savetovališta...).  

Na edukaciji se detaljnije objašnjava interpretacija PAI inventara na nizu slučajeva iz prakse.

Uz detaljniju obradu pojedinih slučajeva, zajedničku diskusiju oko primera i indikacija, kao i rešavanje mogućih nedoumica i problema u interpretaciji, polaznici stiču dublje i opširnije znanje o samom instrumentu, njegovim mogućnostima i kliničkim implikacijama rezultata.
 
Naglasak se stavlja i na pisanje psihodijagnostičkih nalaza zasnovanih na rezultatima dobijenim primenom PAI inventara.
  • uvodni teorijski deo (o specijalnim skalama: suicidalnosti, agresivnost...)

  • prikaz i analiza slučaja iz kliničke prakse

  • integracija podataka i pisanje nalaza

  • Obuka je namenjena diplomiranim psiholozima koji su prošli početnu, osnovnu obuku za primenu i interpretaciju PAI inventara
  • Polaznici mogu na edukaciju doneti primere svojih slučajeva kako bi ih na edukaciji mogli zajednički analizirati i protumačiti.
  • Broj učesnika u grupi je ograničen. 
  • Obuka se održava uživo u prostorijama Sinapsa edicije ili on-line preko Zoom platforme.
  • Trajanje obuke: od 9 do 17 časova.   
  • Za tri i više učesnika iz iste organizacije odobravamo popust 20%.

Dr sci. Dragana Đurić Jočić specijalista psiholog, diplomirala je 1983g. na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, a magistrirala 1997g. s temom: "Empirijska analiza indikatora graničnog poremećaja ličnosti na Rorschach testu” .
Doktorsku tezu: "Konceptualna i empirijska povezanost Rorschach metoda i NEO PI-R upitnika" odbranila je 2001.g. na Filozofskom fakultetu.
Dobila je zvanje naučnog saradnika 2005.g.

Izbor u zvanje docenta – Univerzitet Singidunum 2012. Radila je na Departmanu za psihologiju Fakulteta za medije i komunikacije, od 2012–2019.g. kao predavač na predmetima Psihologija individualnih razlika i Psihologija ličnosti.
Zaposlena je kao klinički psiholog na Klinici za psihijatriju Kliničkog centra Srbije od 1985. Završila je specijalizaciju iz Medicinske psihologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu (1993). Bila je mentor-koordinator i član ispitne komisije na istoj specijalizaciji do 2013.g.

Pohađala je psihoterapijske edukacije iz oblasti TA, Radix i porodične psihoterapije.

Radi više decenija na poslovima procene ličnosti u oblasti selekcije kadrova (selekcija menadžerskog kadra u finansijskim institucijama, studenata akademije i radnika na poslovima javne bezbednosti).
U svom radu objedinjuje poslove praktičara, predavača i istraživača.
Učestvovala je u nizu istraživačkih projekata standardizacije psiholoških instrumenata (NEO PI-R, PAI, TCI, pilot projekat WAIS IV). Urednik izdanja za Srbiju za PAI upitnik. Godinama unazad edukuje psihologe u primeni novih psiholoških instrumenata (Roršah, PAI, NEO PI-R).

Pohađala je niz kurseva za primenu Roršah metoda, od 1999.g. do danas, kod vodećih eksperata u oblasti Roršaha i procene ličnosti: J.Exner, I.Weiner, G.Meyer, P.Erdberg, B.Smith, S.Finn.
Bila je 2005g. urednik časopisa evropskog Roršah udruženja – Rorschachiana, broja posvećenog relaciji Roršah metoda i upitnika. Bila je aktivna kao član evropskih i svetskih Roršah asocijacija. Prezentovala je Roršah radove na svetskim kongresima procene ličnosti, autor je radova objavljenih u inostranim i domaćim časopisima, a posvećenih Roršah metodu.

Autor i koautor pet knjiga iz oblasti psihologije:
Rorschach metod, Obuhvatni sistem interpretacije Johna Exnera (2002),
NEO PI-R upitnik ličnosti (2004);
Petofaktorski model ličnosti (2004)
PAI inventar - primena u različitim kontekstima procene ličnosti (2015)
Crtež ljudske figure kao metod procene ličnosti i psihopatologije (2018)

Prijavu za učešće možete poslati putem sajta ili na mejl Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli.

Navedite: ime i prezime učesnika - psihologa, naziv radne organizacije, adresu, kontakt podatke i PIB ustanove (ukoliko ona snosi troškove učešća - kotizacije).