Skip to main content

OBUKA ZA PRIMENU I INTERPRETACIJU REYNELL SKALA (NRDLS-SR)

Datum održavanja 7. grupe: 6-7.6.2024.
Rok za prijavu: 25.5.2024.

Predavači: prof. dr Neda Milošević i prof. dr Boban Arsenijević

39.600,00 din
+
 

Nove Reynell razvojne jezičke skale (NRDLS-SR) je jezička baterija namenjena logopedima u svrhu procene jezičke sposobnosti na polju razumevanja i produkcije kod dece uzrasta od 2:00 do 7:06 godina. Osim procene jezičkih sposobnosti, od pojedinačne reči do produkcije složenih sintaktičkih struktura, skalama se procenjuje i sposobnost inferencijalnog rezonovanja kao i metajezičke sposobnosti. Test se sastoji od dve skale: Skale za razumevanje i Skale za produkciju.

Na dvodnevnoj edukaciji polaznici će se upoznati s teorijskom podlogom Novih Reynell razvojnih jezičkih skala kao i sa njihovim razvojem. Takođe, upoznaće se sa strukturom Skala i proći analizu testovnih zadataka koja je preduslov za pravilno bodovanje dečijih odgovora posebno na planu produkcije. Tokom drugog dana polaznici će se upoznati sa specifičnostima u primeni testa kao i sa načinom bodovanja obe Skale. Realizovaće se bodovanje kliničkih primera i tumačenje dobijenih podataka.

Edukacija je namenjena samo logopedima.

1. dan          09:00–16:00 

Istorijski razvoj testa
Teorijska osnova Skale razumevanja
Teorijska osnova Skale produkcije

2. dan          09:00–16:00

Primena Skale razumevanja
Primena Skale produkcije
Obrada rezultata
Interpretacija rezultata
 • Obuka je namenjena svim zainteresovanim diplomiranim logopedima, a obavezna za korisnike ovog testa.
 • Pohađanje obuke je preduslov za kupovinu i primenu instrumenta u praksi.
 • U cenu edukacije nije uračunat i test, on se kupuje zasebno.
 • Obuku je potrebno da prođu svi koji će u okviru ustanove raditi sa testom.
 • Učesnik nakon odslušane obuke dobija sertikfikat kao potvrdu da je kvalifikovan korisnik.
 • Broj učesnika u grupi je ograničen. 
 • Obuka se održava uživo u prostorijama Sinapsa edicije
 • Trajanje obuke: dva dana, od 9 do 16 časova.   
 • Za tri i više učesnika iz iste organizacije odobravamo popust 20%.

Prof. dr Neda Milošević

Profesionalna karijera


 • 2019 – do danas osnivač ustanove Logomedica instrumenti doo
 • 2018 – do danas šef katedre za logopediju
 • 2017 – do danas docent Visoke škole socijalnog rada u Beogradu, 
 • 2014 – do danas direktor Centara za patologiju govora – Logomedica – odeljenje Vračar
 • Od 2010–2013.god. Zavod za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju “Prof.dr Cvetko Brajović” u Beogradu – radno iskustvo stiče u Sektoru za inovacije, razvoj i organizaciju logopedske službe
 • Od 2010 – do danas angažovana u privatnim školskim i predškolskim ustanova u Beogradu kao stručni saradnik – logoped.
 • Od 2009–2010.god. Zavod za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju “Prof.dr Cvetko Brajović” u Beogradu – pripravnički staž sa položenim stručnim ispitom u Ministarstvu zdravlja

Obrazovanje


 • Doktorsku disertaciju iz oblasti razvoja fonoloških sposobnosti kod dece sa specifičnim jezičkim poremećajima i prevenciji disleksije odbranila je u septembru 2017.godine na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu (tema: Komparativna analiza fonoloških sposobnosti dece sa specifičnim jezičkim poremećajem i dece tipičnog jezičkog razvoja)
 • Master rad iz oblasti specifičnih poremećaja jezika odbranila je u junu 2010.godine na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu (tema: Govorno-jezički poremećaji kod dece sa nespecifičnim elektroencefalografskim aktivnostima)
 • Osnovne studije logopedije na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu završila je u februaru 2009.godine

Edukacije i dodatna usavršavanja

 • Završila je profesionalnu edukaciju na HARVARD GRADUATE SCHOOL of EDUCATION – Razvojni pristup jačanja jezičkih sposobnosti i sposobnosti čitanja, Kembridž (SAD) (oktobar 2020)
 • Završila je sertifikovan program: Podrška dece sa teškoćama čitanja i pisanja – UNIVERSITY OF LONDON, UCL Institute of Education and Dyslexia and Literacy International (jul 2020) 
 • Završila je sertifikovan program: Neurolingvistika – Saint Petersburg State University, Rusija (avgust 2020)
 • Od 2014.godine edukator/instruktor za primenu mehaničkih logopedskih instrumenata: logopedske sonde i logofon.
 • Licencirana za primenu standardizovanih logopedskih instrumenata u inostranstvu
 • Autor je knjige „Fonološka sposobnost i fonološki poremećaji“
 • Objavila je preko 50 naučnih i stručnih radova.
 • Pohađala je veći broj sertifikovanih edukativnih seminara
 • Učestvovala i organizovala skupove u našoj zemlji i inostranstvu
 • Predavač na osnovnim i master akademskim studijama Visoke škole socijalnog 

Ostalo


 • Osnivač Srpske logopedske asocijacije i predsednica predsedništva SLA
 • Dobitnik priznanja Udruženja logopeda Srbije 2014. godine “Zlatna plaketa za izuzetan doprinos logopedskoj delatnosti”.
 • Dobitnica priznanja “Vitez tolernacije” za nesebičan doprinos promociji vrednosti tolerancije i dobra dela prema socijalno ranjivim pojedincima i grupama za 2021. godinu.
 • Predsednica Upravnog odbora Udruženja logopeda Srbije od 2014. do 2017.godine.
 • Član Upravnog odbora Udruženja logopeda Srbije od 2012-2014.godine.
 • Sekretar Udruženja logopeda Srbije od 2010. do 2014. godine.
 • i drugo.

Prof. dr Boban Arsenijević

Profesionalna karijera
 
2017– aktuelno redovni profesor slovenske lingvistike, Univerzitet u Gracu, Institut za slavistiku. 
2013–2017 Vanredni profesor savremenog srpskog jezika, Univerzitet u Nišu. 
2014–2016 Marie Curie/BRAIN istraživač, Univerzitet u Potsdamu.
2008–2013 Docent za savremeni srpski jezik, Univerzitet u Nišu.
2012 Ramon y Cajal istraživač, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Madrid.
2009–2012 Juan de la Cierva istraživač, Univerzitet Pompeu Fabra, Barcelona.
2006–2009 Postdok istraživač, Universitet u Amsterdamu. 
2002–2006 Istraživački asstent, Lajdenski univerzitet.
1997–1999 Lektor srpskog jezika, Univerzitet u Velikom Trnovu.
 
Obrazovanje
 
2002–2006 doktorske studije lingvistike, Lajdenski univerzitet, Holandija.
2001–2002 istraživačke master studije lingvistike, Lajdenski univerzitet, Holandija.
1997–2001 magistarske studije nauke o jeziku, Univerzitet u Beogradu, Srbija.
1993–1997 osnovne studije srpskohrvatskog jezika književnosti, Univerzitet u Nišu, Srbija.
 
Projekti
 
2020 Erasmus+ Strategic Partnership projekat (sa partnerima s 5 drugih univerziteta, 449,910EUR): UPgrading the SKIlls of Linguistics and Language Students (UPSKILLS)
2019 FWF-ARRS Bilateral research grant (4 godine, 3 profesora, 2 postdk istraživača, 1 doktorski student, 588,005EUR): Hyperspacing the verb
2015 FCT istraživač (5 godina): Parallel Conditions on Omission of the Agreeing Functional Material in the Clausal and Nominal Domain
2014 Marie Skłodowska-Curie actions and BRAIN - Research Fellowship Programme (2 years): Relative Strategies).
2012 Ramon y Cajal – Ministarstvo nauke i inovacija, Španija (5 godina projekta, zatim stalna pozicija): (De)Composing the Verb.
2009–2012 Juan de la Cierva – Ministarstvo nauke i inovacija, Španija (3 godine): Syntactic Primitives and Reference to Abstract Objects)
2001–2002 Leiden University Funds grant.

Prijavu za učešće možete poslati putem sajta ili na mejl Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli.

Navedite: ime i prezime učesnika - logopeda, naziv radne organizacije, adresu, kontakt podatke i PIB ustanove (ukoliko ona snosi troškove učešća - kotizacije).