Skip to main content

OBUKA ZA PRIMENU I INTERPRETACIJU WAIS-IV-SR

Datum održavanja (peta grupa): 3–4.10.2024.
Rok za prijavu: 25.9.2024.

Predavači: prof. dr Goran Knežević, dr Ljiljana Lazarević i prof. dr Jelena Radosavljev Kirćanski

37.308,00 din
+
 

WAIS-IV je jedan od najpoznatijih i najčešće korišćenih testova inteligencije u svetu koji daje informacije o opštoj intelektualnoj sposobnosti adolescenata i odrasli,  i nezamenjivo je sredstvo u dijagnostici, kao i u identifikaciji pojedinaca s umerenim i težim kognitivnim teškoćama. 

Sadrži 10 glavnih, kao i 5 dopunskih suptestova koji šire zahvataju kognitivno i intelektualno funkcionisanje i koji se mogu koristiti i kao zamena za glavne suptestove.  

Uz informaciju o opštoj intelektualnoj sposobnosti osobe (Ukupni skor [IQtot]), pruža i informaciju o nizu specifičnih kognitivnih sposobnosti kroz četiri indeksne skale (Verbalno razumevanje [VRI], Perceptivno rezonovanje [PRI], Radna memorija [RMI] i Brzina procesiranja [BPI]).

Na dvodnevnoj edukaciji učesnici će se upoznati sa teorijskom pozadinom i razvojem testa. Takođe, upoznaće se sa njegovom strukturom kao i konkretnim postupcima zadavanja i ocenjivanja svih suptestova, uz ilustrativni prikaz. Posebna pažnja biće posvećena svim postupcima u okviru procesne analize rezultata, kao i interpretaciji rezultata na novou suptestova kao i na nivou indeksa.

Edukacija je namenjena dipomiranim psiholozima i obavezna je za korisnike ovog instrumenta.

U cenu kotizacije uračunata je i knjiga Kaufman: Osnove procjenjivanja WAIS-om-IV + CD

1. dan         

09:00–10:30 Uvodno predavanje o WAIS-IV-SR 
10:30–10:45 Pauza
10:45–12:00 Glavni suptestovi: opis, pravila za zadavanje i ocenjivanje, praktično zadavanje
12:00–13:00 Pauza
13:00–14:30 Glavni suptestovi: opis, pravila za zadavanje i ocenjivanje, praktično zadavanje (nastavak)
14:30–14:45 Pauza
14:45–16:00 Dopunski suptestovi: opis, pravila za zadavanje i ocenjivanje, praktično zadavanje


2. dan         

09:00–10:30 Teorije inteligencije; kognitivni zadaci;
                          Faktorska struktura; šta meri WAIS-IV-SR (prikaz po indeksima i suptestovima)
10:30–10:45 Pauza
10:45–12:00 Koraci u procesnoj analizi profila (deskriptivna kategorija, interval pouzdanosti i kompozitni rezultati)
12:00–13:00 Pauza
13:00–14:30 Interpretacija rezultata na suptestovima i kompozitnim skorovima; 
                          Dodatni koraci u interpretaciji: procesna analiza, klinički klasteri, indeks kognitivne veštine
                          Prikaz slučajeva i interpretacija WAIS-IV-SR – prvi deo
14:30–14:45 Pauza
14:45–16:00 Prikaz slučajeva i interpretacija – drugi deo
                         Završna razmatranja i evaluacija

  • Obuka je namenjena svim zainteresovanim diplomiranim psiholozima, a obavezna za korisnike ovog testa.
  • Pohađanje obuke je preduslov za kupovinu i primenu instrumenta u praksi.
  • U cenu edukacije nije uračunat i test, on se kupuje zasebno.
  • Učesnik nakon odslušane obuke dobija sertikfikat kao potvrdu da je kvalifikovan korisnik.
  • Broj učesnika u grupi je ograničen. 
  • Obuka se održava uživo u prostorijama Sinapsa edicije
  • Trajanje obuke: dva dana, od 9 do 16 časova.   
  • Zbog specifičnosti ove edukacije njena cena je fiksna.

Prof. dr Goran Knežević  je redovni profesor na Filozofskom fakultet Univerziteta u Beogradu, Odeljenje za psihologiju (osnovne, master i doktorske studije).

Dr Ljiljana Lazarević je viša naučna saradnica na Filozofskom fakultet Univerziteta u Beogradu.
Diplomirala je 2006 godine, a master studije je završila 2007. godine na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beograd. Doktorske studije je završila 2012. godine, odbranivši disertaciju „Relations between Implicit and Explicit Measures of Personality - Prospects of Implicit Association Test (IAT) in Assessment of Basic Personality Traits“, na matičnom fakultetu.

Njena istraživačka interesovanja spadaju u oblast psihologije individualnih razlika, a tokom istraživačke karijere posebno se bavila problemima merenja crta ličnosti i kognitivnih konstrukata.
Autorka je i koautorka više od 45 naučnih radova objavljenih u respektabilnim međunarodnim časopisima. Takođe, kao članica tima ili rukovoditeljka učestvovala je u većem broju međunarodnih i nacionalnih projekata.

 

Prof. dr Jelena Radosavljev Kirćanski – diplomirala psihologiju na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Doktorirala na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2014. godine. Specijalizaciju iz Medicinske psihologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu odbranila 2010. godine. Završila je nekoliko terapijskih modeliteta, ima sertifikate iz psihodinamske psihoterapije dece i mladih, geštalt terapije (savetnik), transakcione terapije (TA 101) i porodične terapije (porodični terapeut).

Stalno zaposlena u Institutu za mentalno zdravlje u Beogradu, na Klinici za decu i omladinu. Učestvovala u dva istraživačka projekta Ministarstva za nauku i tehnologiju, koautor je više akreditovanih programa Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kao i Ministarstva zdravlja. Član je Radne grupe Ministarstva zdravlja za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja i Radne grupe za unapređenje rada sa decom i porodicama dece sa spektrom autističnih poremećaja. Aktivan član DEAPS-a (Društvo za dečju i adolescentnu psihijatriju). Objavila je radove iz oblasti dečje psihologije i psihijatrije, zaštite dece od zlostavljanja i zanemarivanja. Učestvovala na više međunarodnih i domaćih naučnih skupova.

Prijavu za učešće možete poslati putem sajta ili na mejl Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli.

Navedite: ime i prezime učesnika - psihologa, naziv radne organizacije, adresu, kontakt podatke i PIB ustanove (ukoliko ona snosi troškove učešća - kotizacije).