Skip to main content

OBUKA ZA PRIMENU I INTERPRETACIJU WMS-IV-SR

Datum održavanja: nov-dec. 2024.
Rok za prijavu: 15.11..2024.

Predavači: dr Aleksandra Parojčić i asis. Viktor Pavlović

38.160,00 din
+
 
WMS-IV-SR je baterija namenjena za individualnu procenu različitih sposobnosti pamćenja i radne memorije adolescenata i odraslih osoba. Uz procenu funkcija pamćenja, test sadrži i kratku procenu kognitivnog statusa. Postoje dve baterije testa: Baterija za odrasle osobe namenjena pojedinicima starosti od 16 do 69 godina, i kraća Baterija za starije odrasle osobe, za uzrast od 65 godina nadalje.

WMS-IV daje detaljne informacije o funkcionisanju pamćenja koje su posebno važne u kliničkoj proceni. Primenjuje se kod pojedinaca kod kojih postoji sumnja na deficite pamćenja ili dijagnozu iz spektra razvojnih, neuroloških ili psihijatrijskih poremećaja.

Test se sastoji od 7 suptestova, od čega četiri suptesta imaju neposredno i odloženo zadavanje s vremenskim razmakom od 20 do 30 minuta. Šest suptestova se smatra primarnim i koriste se za dobijanje kompozitnih skorova. Suptest Kratko ispitivanje kognitivnog statusa nije obavezan za primenu i nije uključen ni u jedan od kompozitnih skorova, ali pruža opštu sliku o kognitivnom funkcionisanju.

Edukacija je namenjena psiholozima i obavezna je za primenu ovog instrumenta. Prvi dan uključuje upoznavanje sa testom, zadavanje, ocenjivanje kao i praktičan rad na suptestovima. Drugi dan odnosi se na interpretaciju rezultata na nivou suptestova kao i na nivou indeksa. 

1. dan         

09:00–10:30 Uvodno o WMS-IV-SR; Upoznavanje sa testovnim materijalima; Prikaz pravila za zadavanje i ocenjivanje
10:30–10:45 Pauza
10:45–12:00 Suptestovi: opis, pravila za zadavanje i ocenjivanje, praktično zadavanje (I deo)
12:00–13:00 Pauza za ručak
13:00–14:30 Suptestovi: opis, pravila za zadavanje i ocenjivanje, praktično zadavanje (nastavak)
14:30–14:45 Pauza
14:45–16:00 Praktična primena WMS-IV-SR (rad u parovima); Dodatne informacije o zadavanju i ocenjivanju; Pitanja i diskusija


2. dan         

09:00–10:30 Šta meeri WMS-IV-SR (prikaz o mogućim interpretacijama i primeni rezultata)?
10:30–10:45 Pauza
10:45–12:00 Interpretacija rezultata na suptestovima i indeksima
12:00–13:00 Pauza za ručak
13:00–14:30 Prikaz slučajeva/specifičnih teškoća i interpretacija WMS-IV-SR – prvi deo
14:30–14:45 Pauza
14:45–16:00 Prikaz slučajeva/specifičnih teškoća i interpretacija WMS-IV-SR – drugi deo
                         Završna razmatranja i evaluacija

  • Obuka je namenjena svim zainteresovanim diplomiranim psiholozima, a obavezna za korisnike ovog testa.
  • Pohađanje obuke je preduslov za kupovinu i primenu instrumenta u praksi.
  • U cenu edukacije nije uračunat i test, on se kupuje zasebno.
  • Učesnik nakon odslušane obuke dobija sertikfikat kao potvrdu da je kvalifikovan korisnik.
  • Broj učesnika u grupi je ograničen. 
  • Obuka se održava uživo u prostorijama Sinapsa edicije
  • Trajanje obuke: dva dana.   
  • Zbog specifičnosti ove edukacije njena cena je fiksna.

Prof. dr Slavka Galić

Dr Valentina Ružić

Prijavu za učešće možete poslati putem sajta ili na mejl Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli.

Navedite: ime i prezime učesnika - psihologa, naziv radne organizacije, adresu, kontakt podatke i PIB ustanove (ukoliko ona snosi troškove učešća - kotizacije).