Skip to main content

OBUKA ZA PRIMENU I INTERPRETACIJU AMI

Datum održavanja: 12.11.2024.
Rok za prijavu: 5.11.2024.

Predavač: prof. dr Ivana Kovačević

15.600,00 din
+
 

Inventar motivacije za postignuće (AMI) bazira se na konceptu motivacije za postignuće kao osobine ličnosti. Primenjuje se u selekciji i razvoju zaposlenih, profesionalnoj orijentaciji i profesionalnom savetovanju, ali i u psihologiji sporta. 

Inventar sadrži 170 ajtema koji se kombinuju u 17 skala.

Mnoge od faceta koje čine AMI slične su tradicionalnim aspektima ličnosti. Dakle, tako zamišljena motivacija za postignuće uključuje facete koje su usko povezane s nekim od tradicionalnih koncepata ličnosti. Ispitivanje profila rezultata za svih 17 faceta AMI-a pruža uvid u jedinstveni motivacijski sklop pojedinca. Takvi su uvidi korisni za savetovanje i pomoć pojedincu. Interpretacija uključuje analizu opšteg nivoa profila, analizu tri glavna klastera motivacijskih faceta (samouverenost, ambiciju, samokontrolu), kao i analizu pojedinih faceta motivacije za postignuće koje kod pojedine osobe imaju naročito visoke ili niske vrednosti. 

Mogu ga primenjivati naučnici i stručnjaci za ljudske resurse (psiholozi, ekonomisti, pravnici i druge struke u HR sektorima). Edukacija je jednodnevna i namenjena svim zainteresovanim korisnicima. 

09:00–11:00 Uvodno predavanje o AMI, teorijska podloga, faktorska struktura
11:00–11:30 Pauza
11:30–13:00 Opis inventara, pravila za primenu, način korišćenja, bodovanje
13:00–14:00 Pauza
14:00–16:00 Prikaz slučajeva, interpetacija i preporuke

  • Obuka je namenjena svim zainteresovanim korisnicima.
  • Učesnik nakon odslušane obuke dobija sertikfikat kao potvrdu da je kvalifikovan korisnik.
  • Broj učesnika u grupi je ograničen. 
  • Trajanje obuke: jedan dan, od 9 do 16 časova.   

Prof. dr Ivana Kovačević je vanredni profesor na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu na Katedri za Menadžment ljudskih resursa.

Diplomirala je, magistrirala i doktorirala psihologiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Tokom više od dvadeset godina duge karijere učestvovala je u velikom broju istraživačkih i komercijalnih projekata kao istraživač i konsultant u oblasti psiholoških aspekata upravljanja ljudskim resursima.

Član je Komisije za standarde i srodne dokumente, Menadžment koji se odnosi na ljudske resurse, (KS A260 pri ISO), sa statusom domenskog eksperta.  

Autor je većeg broja radova i članaka u međunarodnim i domaćim naučnim časopisima.

Urednica je srpskog izdanja Inventara motivacije za postignuće.  

Prijavu za učešće možete poslati putem sajta ili na mejl Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli.

Navedite: ime i prezime učesnika - psihologa, naziv radne organizacije, adresu, kontakt podatke i PIB ustanove (ukoliko ona snosi troškove učešća - kotizacije).