Skip to main content

PSIHOLOŠKA PROCENA I PISANJE NALAZA

Datum održavanja: 5.12.2024.
Rok za prijavu: 25.11.2024.

Predavač: prof. dr Dragana Đurić Jočić

14.000,00 din
+
 

IZ PREDGOVORA KNJIGE (osnova programa edukacije):

"Psihološko testiranje ili procena ličnosti predstavlja bazičnu delatnost psihologa, po kojoj se psiholozi razlikuju od svih drugih profesionalaca koji se bave psihološkim problemima ljudi. Psiholozi mogu da rade u različitim kontekstima (psihijatrija, zdravstvo, škola, radne organizacije, vojska, policija, penalne institucije, sudstvo), a da proces testovne procene i dalje čini značajan deo njihovog rada...

Rezultat psihološke procene jeste formulisanje psihološkog nalaza, koji predstavlja sumiranje dobijenih rezultata na način koji je ujedno i obuhvatan i sažimajući. Pisani izveštaj treba da bude jasan za druge profesionalce, ali i za klijente i laike, i očekuje se da bude od koristi za dalje planiranje tretmana ili donošenje odluka od značaja za klijenta koji je procenjivan. Zbog ovakvih očekivanja formulisanje nalaza može da predstavlja problem za psihologa u praksi i zahteva dobro poznavanje teorija ličnosti, metodologije i istraživačkih rezultata, principa procene ličnosti, ekspertsko poznavanje primenjenih testova i veštinu kliničke integracije često disonantnih rezultata. Pored postojanja psiholoških znanja, podrazumeva i sposobnost da se jasno misli i da se formulišu ideje na razumljiv način, a zahteva i izvesni talenat za pismeno izražavanje.
...
Povod za pisanje ove knjige bilo je zapažanje da kolege na specijalizaciji ponekad imaju poteškoća da napišu nalaz po domenima ličnosti. Upitala sam se zašto je to tako, zašto neko posle 15 ili 20 godina prakse u zdravstvenoj ustanovi ne može da formuliše nalaz na taj način. Odgovor je u tome što tokom edukacije nismo disciplinovani i uvežbani za takvo strukturisanje podataka, a takođe i što nema dostupne literature na našem jeziku, koja bi bila neka vrsta vodiča za interpretaciju, integraciju testovnih podataka i pisanje nalaza. Obično je problem da se prepozna šta sve može biti sadržaj nekog domena, a zatim i da se shvati veza između testovnog podatka i domena, odnosno da se prepozna koji testovni indikatori daju informacije od značaja za specifični domen.
...
Međutim, nalaz je rezultat složenog procesa zadavanja, skorovanja i interpretacije pojedinačnih testova, a zatim i integracije dobijenih rezultata, pa je knjiga prirodno počela da širi svoj sadržaj ka svim ovim procesima koji prethode samom pisanju nalaza, a i slede posle njega..."

9.00-11.00 Šta je novo u proceni ličnosti ?
11.00-11.30 pauza
11.30-12.00 Savremeni inventari ličnosti i prikaz slučaja
12.00-12.30 pauza
12.30-14.00 Kako integrisati testovne podatke i napisati psihološki nalaz?
Prikaz slučaja; pitanja i diskusija  • Obuka je namenjena studentima psihologije, diplomiranim psiholozima i specijalizantima iz medicinske psihologije.
  • Polaznici mogu da prikažu svoj slučaj i da dobiju superviziju slučaja u grupi.
  • Učesnik nakon odslušane obuke dobija sertikfikat kao potvrdu da je kvalifikovan korisnik.
  • Broj učesnika u grupi je ograničen. 
  • Obuka se održava uživo u prostorijama Sinapsa edicije
  • Trajanje obuke: jedan dan, od 9 do 14 časova.   
  • U cenu kotizacije uključena je i knjiga Psihološka procena i pisanje nalaza, autorke Dragane Đurić Jočić

Prof. dr sci. Dragana Đurić Jočić specijalista psiholog, diplomirala je 1983g. na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, a magistrirala 1997g. s temom: "Empirijska analiza indikatora graničnog poremećaja ličnosti na Rorschach testu” .
Doktorsku tezu: "Konceptualna i empirijska povezanost Rorschach metoda i NEO PI-R upitnika" odbranila je 2001.g. na Filozofskom fakultetu.
Od 2021 g. profesor na Akademiji za humani razvoj na predmetu Klinička procena.

Izbor u zvanje docenta – Univerzitet Singidunum 2012. Radila je na Departmanu za psihologiju Fakulteta za medije i komunikacije, od 2012–2019.g. kao predavač na predmetima Psihologija individualnih razlika i Psihologija ličnosti.
Zaposlena je kao klinički psiholog na Klinici za psihijatriju Kliničkog centra Srbije od 1985. Završila je specijalizaciju iz Medicinske psihologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu (1993). Bila je mentor-koordinator i član ispitne komisije na istoj specijalizaciji do 2013.g.

Pohađala je psihoterapijske edukacije iz oblasti TA, Radix i porodične psihoterapije.

Radi više decenija na poslovima procene ličnosti u oblasti selekcije kadrova (selekcija menadžerskog kadra u finansijskim institucijama, studenata akademije i radnika na poslovima javne bezbednosti).
U svom radu objedinjuje poslove praktičara, predavača i istraživača.
Učestvovala je u nizu istraživačkih projekata standardizacije psiholoških instrumenata (NEO PI-R, PAI, TCI, pilot projekat WAIS IV). Urednik izdanja za Srbiju za PAI upitnik. Godinama unazad edukuje psihologe u primeni novih psiholoških instrumenata (Roršah, PAI, NEO PI-R).

Pohađala je niz kurseva za primenu Roršah metoda, od 1999.g. do danas, kod vodećih eksperata u oblasti Roršaha i procene ličnosti: J.Exner, I.Weiner, G.Meyer, P.Erdberg, B.Smith, S.Finn.
Bila je 2005g. urednik časopisa evropskog Roršah udruženja – Rorschachiana, broja posvećenog relaciji Roršah metoda i upitnika. Bila je aktivna kao član evropskih i svetskih Roršah asocijacija. Prezentovala je Roršah radove na svetskim kongresima procene ličnosti, autor je radova objavljenih u inostranim i domaćim časopisima, a posvećenih Roršah metodu.

Autor i koautor pet knjiga iz oblasti psihologije:
Rorschach metod, Obuhvatni sistem interpretacije Johna Exnera (2002),
NEO PI-R upitnik ličnosti (2004)
Petofaktorski model ličnosti (2004)
PAI inventar - primena u različitim kontekstima procene ličnosti (2015)
Crtež ljudske figure kao metod procene ličnosti i psihopatologije (2018)
Psihološka procena i pisanje nalaza (2023)

Prijavu za učešće možete poslati putem sajta ili na mejl Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli.

Navedite: ime i prezime učesnika - psihologa, naziv radne organizacije, adresu, kontakt podatke i PIB ustanove (ukoliko ona snosi troškove učešća - kotizacije).