Skip to main content

OBUKA ZA PRIMENU I INTERPRETACIJU PREDČIP TESTA

Datum održavanja:  13.12.2024.
Rok za prijavu: 1.12.2024.

Predavači: prof. dr Neda Milošević

15.600,00 din
+
 

Test za procenjivanje predveština čitanja i pisanja (predČiP test) oblikovan je kako bi se procenila detetova jezička spremnost za ovladavanje školskim veštinama.

PredČiP test je trijažni test s ciljem prepoznavanja dece s problemima u ovladavanju veštinama čitanja i pisanja. Testom su obuhvaćene fonološke sposobnosti, fonološko pamćenje, vizualna percepcija i pragmatičke veštine.

Polaznici edukacije će se upoznati sa strukturom testa, načinom primene testa kao i sa interpretacijom dobijenih podataka. Polaznicima će se pruži i smernice kako na osnovu postignuća na pojedinim zadacima prepoznati decu s mogućim jezičkim teškoćama.

PredČiP test je namenjen logopedima. Edukacija je namenjena logopedima i obavezna je za kupovinu PredČiP testa.

 • Obuka je namenjena svim zainteresovanim diplomiranim logopedima, a obavezna za korisnike ovog testa.
 • Pohađanje obuke je preduslov za kupovinu i primenu instrumenta u praksi.
 • U cenu edukacije nije uračunat i test, on se kupuje zasebno.
 • Učesnik nakon odslušane obuke dobija sertikfikat kao potvrdu da je kvalifikovan korisnik.
 • Broj učesnika u grupi je ograničen. 
 • Obuka se održava uživo u prostorijama Sinapsa edicije
 • Trajanje obuke: jedan dan, od 9 do 16 časova.   
 • Za tri i više učesnika iz iste organizacije odobravamo popust 20%.

Prof. dr Neda Milošević

Profesionalna karijera


 • 2019 – do danas osnivač ustanove Logomedica instrumenti doo
 • 2018 – do danas šef katedre za logopediju
 • 2017 – do danas docent Visoke škole socijalnog rada u Beogradu, 
 • 2014 – do danas direktor Centara za patologiju govora – Logomedica – odeljenje Vračar
 • Od 2010–2013.god. Zavod za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju “Prof.dr Cvetko Brajović” u Beogradu – radno iskustvo stiče u Sektoru za inovacije, razvoj i organizaciju logopedske službe
 • Od 2010 – do danas angažovana u privatnim školskim i predškolskim ustanova u Beogradu kao stručni saradnik – logoped.
 • Od 2009–2010.god. Zavod za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju “Prof.dr Cvetko Brajović” u Beogradu – pripravnički staž sa položenim stručnim ispitom u Ministarstvu zdravlja

Obrazovanje


 • Doktorsku disertaciju iz oblasti razvoja fonoloških sposobnosti kod dece sa specifičnim jezičkim poremećajima i prevenciji disleksije odbranila je u septembru 2017.godine na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu (tema: Komparativna analiza fonoloških sposobnosti dece sa specifičnim jezičkim poremećajem i dece tipičnog jezičkog razvoja)
 • Master rad iz oblasti specifičnih poremećaja jezika odbranila je u junu 2010.godine na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu (tema: Govorno-jezički poremećaji kod dece sa nespecifičnim elektroencefalografskim aktivnostima)
 • Osnovne studije logopedije na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu završila je u februaru 2009.godine

Edukacije i dodatna usavršavanja

 • Završila je profesionalnu edukaciju na HARVARD GRADUATE SCHOOL of EDUCATION – Razvojni pristup jačanja jezičkih sposobnosti i sposobnosti čitanja, Kembridž (SAD) (oktobar 2020)
 • Završila je sertifikovan program: Podrška dece sa teškoćama čitanja i pisanja – UNIVERSITY OF LONDON, UCL Institute of Education and Dyslexia and Literacy International (jul 2020) 
 • Završila je sertifikovan program: Neurolingvistika – Saint Petersburg State University, Rusija (avgust 2020)
 • Od 2014.godine edukator/instruktor za primenu mehaničkih logopedskih instrumenata: logopedske sonde i logofon.
 • Licencirana za primenu standardizovanih logopedskih instrumenata u inostranstvu
 • Autor je knjige „Fonološka sposobnost i fonološki poremećaji“
 • Objavila je preko 50 naučnih i stručnih radova.
 • Pohađala je veći broj sertifikovanih edukativnih seminara
 • Učestvovala i organizovala skupove u našoj zemlji i inostranstvu
 • Predavač na osnovnim i master akademskim studijama Visoke škole socijalnog 

Ostalo


 • Osnivač Srpske logopedske asocijacije i predsednica predsedništva SLA
 • Dobitnik priznanja Udruženja logopeda Srbije 2014. godine “Zlatna plaketa za izuzetan doprinos logopedskoj delatnosti”.
 • Dobitnica priznanja “Vitez tolernacije” za nesebičan doprinos promociji vrednosti tolerancije i dobra dela prema socijalno ranjivim pojedincima i grupama za 2021. godinu.
 • Predsednica Upravnog odbora Udruženja logopeda Srbije od 2014. do 2017.godine.
 • Član Upravnog odbora Udruženja logopeda Srbije od 2012-2014.godine.
 • Sekretar Udruženja logopeda Srbije od 2010. do 2014. godine.
 • i drugo.

Prijavu za učešće možete poslati putem sajta ili na mejl Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli.

Navedite: ime i prezime učesnika - logopeda, naziv radne organizacije, adresu, kontakt podatke i PIB ustanove (ukoliko ona snosi troškove učešća - kotizacije).