Skip to main content

Osnove kognitivno bihejvioralne terapije

Autor: doc. dr Snežana Tovilović

3.000,00 din
+
 

Studenti ostvaruju popust za grupnu kupovinu!

Savremeni i sveobuhvatni udžbenik sa obiljem ilustracija i primera iz prakse.

psihoterapijski niz

Dragi čitaoci,

pred vama je Udžbenik o velikoj porodici koju sve vreme skraćeno nazivamo KBT. Čine je brojni kognitivno bihejvioralni pristupi unutar nekoliko generacija. O njima se u ovom udžbeniku piše u duhu balansa između njihovih temelja, srodnosti i posebnosti. Vama je ostavljen prostor da iz njega saznajete po svojoj meri, domišljate, pitate se, diskutujete, zauzmete svoj stav, preispitate ranije stavove, napravite prve ili nove korake primene znanja u ovoj oblasti. Sebi sam, ipak, dala slobodu da ga koncipiram i napišem „na svoju ruku”, sa namerom da bude jednostavan, čitljiv, „živ”, obojen primerima iz prakse i ilustracijama, posejan pitanjima. Nadam se da ćete tu nameru i sami prepoznati. Osim toga, verujem da ćete moći da uočite i neke lične, autorske stavove o psihoterapiji generalno. Smatram da je korisno da ih unapred navedem kao tri važne „uvodne napomene”.

Psihoterapija se uči. Zato je važno upoznati teoriju, praksu i istraživanja, upoznati strukture, procese i mehanizme pomoću kojih je do sada delotvorno pružana pomoć ljudima. Postojeća saznanja nisu tu da ograničavaju terapeuta i klijenta, već da usmere i podrže njihov zajednički rad i učine ga efektivnijim. Zato ovaj užbenik i sadrži „od svega po malo”, u nastojanju da obuhvati doprinose mnogih autora koji su stvarali i grade KBT.

U psihoterapiji se uči. U KBT psihoterapiji podučavamo klijenta i zato je korisno pripremiti se za ulogu psihoedukatora: nekoga ko ume da prenese potrebna znanja na prilagodljiv način. Osim toga, tokom psihoterapije učimo od klijenata. Ono što naučimo postaje „živo” i sasvim shvatljivo tek u neposrednom kontaktu sa ljudima koji nam pružaju svoje poverenje tražeći savet ili pomoć. Zato je dobar terapeut, po pravilu, dobar đak. Pozicija učenika je odlična ravnoteža između mogućeg doživljaja moći i neretkog osećaja bespomoćnosti pred brojnim nepoznanicama koje mogu iskrsnuti u radu sa klijentima. To se dešava zato što klijenti jesu jedinstveni, kao i terapeuti. Nemojte se plašiti, učite o drugima i sebi.

Psihoterapija nije zbirka alata. Terapeut ne skida sa neke police i ne koristi pri svom „zahvatu” te alate kako bi demonstrirao efikasnost ili efektivnost KBT. Psihoterapija je, više od svega, važan susret (bar) dve osobe.
Svrha alata koje koristimo je da naš klijent postane „sam svoj majstor”, primenjuje naučeno, dalje samostalno rešava svoje probleme i razvija se po svojoj meri.
Ova tri lična „postulata”, naravno, nisu jedini mogući ugao gledanja na (KBT) psihoterapiju. Zato ste i pozvani da kroz predložene zadatke, vežbe i diskusije „testirate” neke elemente KBT, zauzmete kritički stav i proširite svoja znanja kroz predloženu dodatnu literaturu. Vrednost ovog udžbenika meriće se, po mom mišljenju, time koliko ste podstaknuti da dalje učite i primenjujete naučeno.

 

Pregledajte delove knjige on-line (PDF format):

Sadržaj Poglavlje

Godina: decembar, 2021. Izdanje: 1.
ISBN: 978-86-89745-54-2 Format: 20 x 26 cm
Povez: Meki sa klapnama Broj stranica: 226
Kategorija: Udžbenik Izdavač: Sinapsa edicije 

 

seneca

 

 

Dr Snežana Tovilović  je docent na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Od 2004. godine angažovana je na Odseku za psihologiju kao predavač na predmetima iz oblasti Kliničke psihologije i Kognitivno bihejvioralne terapije. Bavi se naučnoistraživačkim radom, psihoterapijom, edukacijom i kreiranjem programa u oblasti mentalnog zdravlja. Autor je jedne monografije i autor ili koautor više naučnih radova i domaćih i međunarodnih saopštenja. Sertifikovani je psihoterapeut i supervizor u oblasti Racionalno emotivne i Kognitivno bihejvioralne terapije (RE&CBT, Albert Ellis Institut, New York).

Reč je o izvanrednom rukopisu koji na veoma razumljiv i pitak način uvodi osnovne pojmove širokog spektra kognitivno bihejvioralnih terapija (KBT), kako terapija tzv. drugog talasa KBT, tako i novijih terapija tzv. trećeg talasa KBT. Veliko znanje i iskustvo autorke ogleda se takođe u tome što na veoma integrativan način opisuje mnoštvo raznolikih intervencija, uključujući i one najsavremenije. Doprinos koji želim posebno da istaknem jeste integrativnost – iako je reč o terapijama koje su donekle različite, autorka uspeva da ih integriše na smisaon način i da na koherentan i jasan način približi čitaocu na koje načine ove terapije mogu dopuniti jedna drugu. Sadržaj ovog rukopisa, i sam način na koji je on napisan, ukazuje na to da može da posluži kao izuzetno korisno štivo na kursevima koji se bave KBT.

Prof. dr Tatjana Vukosavljević-Gvozden
Odeljenje za psihologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu


Dr Toviloć na jedinstven i pedagoški istančan način uvodi čitaoca u svet kognitivno bihejvioralne terapije. Dok se prva poglavlja bave konceptualnim razgraničenjima, filozofskom podlogom, kao i razvojem široke i raznolike lepeze terapija koja potpadaju pod ovaj terapijski modalitet, poglavlja koja slede uvode čitaoca u samu srž terapije... Autorka je uspela da napravi odličan spoj teorijskih i praktičnih znanja i to uobliči u lako čitljivo i razumljivo štivo... Posebna vrlina ovog udžbenika je njegova interaktivnost. Autorka kroz obilje primera iz prakse, pisane i slikovne ilustracije naprosto izaziva čitaoca da bude vrlo aktivan učesnik tokom procesa učenja.... Udžbenik je originalni doprinos literaturi iz oblasti kognitivno bihejvioralne terapije. Zahvaljujući svom sadržaju, može biti koristan ne samo kao literatura u okviru terapijskih kurseva koji se obrađuju na univerzitetima već se može iskoristiti i kao edukativno sredstvo tokom terapijskih edukacija.

Prof. dr Ljiljana Mihić
Odsek za psihologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu


Udžbenik dr Snežane Tovilović napisan je jasnim jezikom i duhovitim i dopadljivim manirom koji se čita sa lakoćom i mami čitaoca da ga pročita u jednom dahu. No, njegova najveća vrlina je praktična primenljivost i didaktička savršenost. Udžbenik obiluje praktičnim primerima koji su nezamenjiva pouka studentima, ali i praktičarima koji mogu da uporede svoju praksu sa prikazanim primerima iz Udžbenika. Pored toga, Udžbenik je koncipiran po modernim didaktičkim pravilima – student se na početku uvodi u poglavlje, a na kraju se navodi na njegovo zaokruživanje i utvrđivanje; kroz čitav tekst se koriste okviri i duhovite opaske koje pomažu upamćivanju, a poseban doprinos daju i pitanja za diskusiju i razmišljanje.

Prof. dr Mikloš Biro
Odsek za psihologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu