Skip to main content

Dječja razvojna psihologija

Laura E. Berk Urednik: Gordana Keresteš (Naklada Slap, Zagreb)

11.440,00 din
+
 

Dječja razvojna psihologija je opsežan univerzitetski udžbenik od 800 stranica, utemeljen na bogatom profesionalnom i ličnom iskustvu autorke, pisan iz perspektive roditelja, nastavnika i istraživača. Na izrazito sistematičan, pregledan, iscrpan i zanimljiv način, uz razumljiv i pristupačan stil pisanja, autorka je u knjizi sjedinila teoriju, istraživanja i primenu znanja. 

Knjiga sadrži 15 poglavlja podeljenih u 5 delova. Sva poglavlja sadrže uvodni de s pregledom tema koje se u pojedinom od njih obrađuju, sažetke koji zaključno naglašavaju najvažnije spoznaje iz poglavlja, te odeljak Zapitajte se, kojim se kroz četiri vrste pitanja podstiče na razmišljanje o dečjem razvoju. 

Posebnost knjige je nova funkcija ugrađena u tekst ZASTANITE NA TRENUTAK…koja podstiče aktivno učenje, promišljanje o važnim stvarima, integraciju informacija ili se pak odnosi na vežbu kojom se razjašnjava određeni pojam. 

Takođe, u knjizi se pojavljuju i četiri tematska okvira: Biologija i okolina, koji naglašava složen, interaktivan, dvosmeran odnos biologije i okoline tokom razvoja deteta, Od istraživanja do prakse, kojim se integrišu teorija, istraživanja i primena, Kulturalni uticaji, koji dodatno produbljuje bavljenje kulturom izuzev onog što je obrađeno unutar samog teksta, i zadnji tematski okvir Društvena pitanja, u kojem se raspravlja o širem društvenom kontekstu u kojem se dete razvija, s posebnim naglaskom na socijalnoj politici kao ključu za osiguravanje dečje dobrobiti u današnjem svetu. 

Uz sve ove dodatke samom tekstu, u knjizi se nalaze i razne tabele, grafički prikazi i fotografije, koje korisnicima udžbenika olakšavaju sticanje znanja. 

Uz tekst koji omogućava iscrpnu razradu ovog područja, i sve dodatke koji olakšavaju i doprinose kvalitetu ovog udžbenika, ostvaren je cilj autorke, koji je bio: napisati intelektualno stimulirajući, relevantan i koristan tekst, kojim će se pokriti dubina i širina ovog područja i oslikati kompleksnost dečje psihologije i spojiti teorija i istraživanja svakodnevnog života dece.


Pregledajte delove knjige on-line (PDF format):

 Sadržaj      Poglavlje 


Godina: 2015 Izdanje: 1.
ISBN: 978-953-191-766-7 Format: 21,5 × 28 cm
Uvez: Tvrdi uvez Broj stranica: 802