Skip to main content
Psihomotorički razvoj djeteta u prve dvije godine života

Psihomotorički razvoj djeteta u prve dvije godine života

Autor: Nevenka Čuturić

1.496,00 din
+
Razumijevanje djece s ADHD sindromom i pružanje potpore

Razumijevanje djece s ADHD sindromom i pružanje potpore

Autor: Paul Cooper, Lesley Hughes

2.970,00 din
+
Razvojna psihologija Jeana Piageta

Razvojna psihologija Jeana Piageta

Autor: Franz Buggle Izdavač: Naklada Slap

2.420,00 din
+
Sad razumijem! - Terapijske slikovnice

Sad razumijem! - Terapijske slikovnice

Komplet sa 7 slikovnica. Izdavač: Naklada Slap
10.472,00 din
+
Što je ljubav? - Spolni odgoj u obitelji

Što je ljubav? - Spolni odgoj u obitelji

Elisabeth Raffauf Izdavač: Naklada Slap, Zagreb

2.090,00 din
+
Što učiniti - Vodiči za djecu

Što učiniti - Vodiči za djecu

Komplet sa 6 slikovnica Izdavač: Naklada Slap
11.220,00 din
+
Što učiniti kada je strah STRAHOVIT

Što učiniti kada je strah STRAHOVIT

Dječji vodič za savladavanje fobija
Claire A. B. Freeland, Jacqueline B. Toner, Ilustrator: Janet McDonnell

Izdavač: Naklada Slap

2.090,00 din
+
Što učiniti kada nešto nije fer

Što učiniti kada nešto nije fer

Dječji vodič za nošenje sa zavisti i ljubomorom
Jacqueline B. Toner, Claire A. B. Freeland Ilustrator: David Thompson

Izdavač: Naklada Slap

2.090,00 din
+
Što učiniti kada previše prigovaraš

Što učiniti kada previše prigovaraš

Dječji vodič za savladavanje negativnosti Autor:Dawn Huebner Izdavač: Naklada Slap

2.200,00 din
+
Što učiniti kada se bojiš pogriješiti

Što učiniti kada se bojiš pogriješiti

Dječji vodič za prihvaćanje nesavršenosti Claire A. B. Freeland, Jacqueline B. Toner Izdavač: Naklada Slap

2.200,00 din
+
Što učiniti kada se mozak zaglavi

Što učiniti kada se mozak zaglavi

Dječji vodič za savladavanje opsesivno-kompulzivnog poremećaja (OKP-a)
Dawn Huebner, Ilustrator: Bonnie Matthews

Izdavač: Naklada Slap

2.090,00 din
+
Što učiniti kada se ne želiš odvojiti

Što učiniti kada se ne želiš odvojiti

Dječji vodič za savladavanje separacijske anksioznosti Kristen Lavallee, Silvia Schneider Izdavač: Naklada Slap

2.200,00 din
+