Skip to main content
Anksiozni poremećaji

Anksiozni poremećaji

Autor: Eric Hollander, Daphne Simeon 
Rasprodat tiraž

Bitne odrednice interpretacija MMPI-2 i MMPI-A upitnika

Bitne odrednice interpretacija MMPI-2 i MMPI-A upitnika

Autor: James N. Butcher, Carolyn L. Williams

10.010,00 din
+
Disleksija

Disleksija

Autor: Thomas Richard Miles, Elaine Miles Sto godina disleksije
1.870,00 din
+
Errare humanum est

Errare humanum est

Autor: Miroslav Goreta Izdavač: Naklada Slap

4.400,00 din
+
Evaluacija i liječenje poremećaja spavanja

Evaluacija i liječenje poremećaja spavanja

Martin Reite, John Ruddy, Kim Nagel

+
Forenzička psihologija – Vodič za psihološka veštačenja

Forenzička psihologija – Vodič za psihološka veštačenja

Autori: prof. dr Mikloš Biro i prof. dr Dušanka Đurović
Izdavač: Sinapsa edicije

2.800,00 din
+
Istraživanja u razvojnoj psihopatologiji

Istraživanja u razvojnoj psihopatologiji

Autori: Anita Vulić-Prtorić, Marta Cifrek-Kolarić

4.730,00 din
+
Iz prakse kliničkog psihologa

Iz prakse kliničkog psihologa

Anamarija Bogović Dijaković, Josipa Gelo Izdavač: Naklada Slap

4.620,00 din
+
Josip Glaser: Opća psihopatologija

Josip Glaser: Opća psihopatologija

Dalibor Karlović: Prikaz života i rada Josipa Glasera Biblioteka: BIBLIOTHECA PSYCHIATRICA Izdavač: NAKLADA SLAP

3.740,00 din
+
Kontratransfer u forenzičkoj psihijatriji

Kontratransfer u forenzičkoj psihijatriji

Autor: Miroslav Goreta izdavač: Naklada Slap

3.960,00 din
+
Konzultativno-suradna psihijatrija

Konzultativno-suradna psihijatrija

Urednik: Danijel Buljan Izdavač: Naklada Slap, Zagreb

5.610,00 din
+
Mentalna retardacija

Mentalna retardacija

Autor: Dubravka Kocijan-Hercigonja