Skip to main content

Kontratransfer u forenzičkoj psihijatriji

Autor: Miroslav Goreta izdavač: Naklada Slap

3.960,00 din
+
 

Knjiga Miroslava Gorete Kontratransfer u forenzičkoj psihijatriji – “subjektivni” kriterijumi za objektivne procene u forenzičkoj dijagnostici i terapiji, nije opsežna po broju stranica, ali je izuzetno snažna po sadržaju koji obrađuje. U njoj se autor upustio u vrlo zahtevan zadatak „raskrinkavanja“ nesvesnih reakcija, poznatih kao fenomen kontratransfera, koji je neizbežan i nerietko dominira u svim interpersonalnim odnosima, ali se uprkos tome uporno ignoriše i zanemaruje. 

Koristeći svoje veliko znanje i bogato iskustvo forenzičkog psihijatra, autor, polazeći od kontratransfera kao etnopsihoanalitičkog koncepta, analizira kontratransfer u opštoj kliničkoj psihoterapiji, u forenzičko-psihijatrijskoj dijagnostici, u forenzičko-psihijatrijskoj psihoterapiji i u pravosudnoj komunikaciji. Pored toga, osvrće se i na pravo okrivljenog da se u kaznenom postupku brani ćutanjem, upozoravajući na tzv. manipulativno ćutanje (okrivljenog ili češće njegovog branioca), s jedne, i kontratransfernu ljutnju (veštaka psihijatra), s druge strane, ispričivu jaku prepast kao novu kaznenopravnu odredbu te kontratransfernu dimenziju ratnih i drugih veštačenja. 

I u ovoj knjizi Goreta otvoreno i iskreno, kroz kritiku i samokritiku, upozorava na propuste koji mogu rezultirati pogrešnim dijagnostičkim zaključcima i lošim terapijskim postupcima ako se zanemare konstantno prisutni nesvesni mehanizmi, koji posebno dolaze do izražaja u odnosima pacijenata i medicinskog osoblja. 

(iz recenzije prof. dr. sc. Velinke Grozdanić, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci) 


Zaključci jasni, kratki, precizni. A u zadnjoj tački zaključaka dr. Goreta izlazi iz sudnice (ostavio nam je veliki zadatak koji trebamo uraditi), ali se ne vraća u forenzičko- psihijatrijsku, niti psihoanalitičku ordinaciju (u obe ima mnogo zadataka). Dr. Goreta završava s idejom da se dosegnuta psihoanalitička znanja ne trebaju primenjivati samo u forenzičko-psihijatrijskim institucijama, ne samo u sudnicama, nego svuda oko nas. 

…Poslednja se preporuka odnosi na potencijalno bitno poboljšanje svih međuljudskih odnosa - od svakodnevnih individualnih nesporazuma i banalnih sukoba do najvećih katastrofa uzrokovanih (i) kontratransferno deformiranim odlukama najmoćnijih svetskih političara, vojskovođa, terorista…

(iz recenzije doc. dr. sc. Ante Bagarića, Klinika za psihijatriju Vrapče u Zagrebu)Pregledajte delove knjige on-line (PDF format):
 Sadržaj      Poglavlje 


Godina: 2017 Izdanje: 1.
ISBN: 978-953-191-815-2 Format: 17,5 x 24,5 cm
Povez: Tvrdi uvez Broj stranica: 164