Skip to main content

Psihološka procena i pisanje nalaza

Autor: prof. dr Dragana Đurić Jočić
Izdavač: Sinapsa edicije

4.400,00 din
+
 

Studenti ostvaruju popust za grupnu kupovinu!

 IZ PREDGOVORA

... Rezultat psihološke procene jeste formulisanje psihološkog nalaza, koji predstavlja sumiranje dobijenih rezultata na način koji je ujedno i obuhvatan i sažimajući. Pisani izveštaj treba da bude jasan za druge profesionalce, ali i za klijente i laike, i očekuje se da bude od koristi za dalje planiranje tretmana ili donošenje odluka od značaja za klijenta koji je procenjivan. Zbog ovakvih očekivanja formulisanje nalaza može da predstavlja problem za psihologa u praksi i zahteva dobro poznavanje teorija ličnosti, etodologije i istraživačkih rezultata, principa procene ličnosti, ekspertsko poznavanje primenjenih testova i veštinu kliničke integracije često disonantnih rezultata. Pored postojanja psiholoških znanja, podrazumeva i sposobnost da se jasno misli i da se formulišu ideje na razumljiv način, a zahteva i izvesni talenat za pismeno izražavanje.

Psiholozi se suočavaju sa problemima pisanja nalaza još od studentskih dana kada formulišu svoje prve studije slučaja, pa preko specijalističkih studija gde treba da na unapređen način pokažu svoje veštine testiranja, obrade i integracije rezultata. Psiholozi rade i u raznovrsnim poslovnim kontekstima, što zahteva da formu nalaza prilagode sistemu u kome rade i tada nalaz dobija svoje modifikovane forme. Ukoliko psiholog ima sreće da je pre njega stariji kolega već formirao određene principe dobre prakse, može samo da preuzme već postojeće forme nalaza.
Međutim, dešava se i da je psiholog prvi koji radi u određenoj radnoj sredini i tada treba sâm da formuliše načine na koje će rezultati njegove procene biti prezentovani zainteresovanim osobama. U nekim slučajevima ni sami psiholozi nemaju formirane modele nalaza koje pišu, već ih stalno prilagođavaju pojedinačnim slučajevima i tada sa svakim ispitanikom menjaju formu nalaza, što je neekonomična taktika.

Knjiga je namenjena studentima psihologije, specijalizantima medicinske psihologije, kao i svim psiholozima koji primenjuju psihološko testiranje u svom radu. Namenjena je i profesorima koji predaju procenu ličnosti, kao pomoć u nastavi i osmišljavanju vežbi iz ovog predmeta. Sam naziv knjige i „crvena nit” odnose se na psihološki nalaz i prva ideja je bila da naslov knjige treba da glasi Kako napisati psihološki nalaz. Međutim, nalaz je rezultat složenog procesa zadavanja, skorovanja i interpretacije pojedinačnih testova, a zatim i integracije dobijenih rezultata, pa je knjiga prirodno počela da širi svoj sadržaj ka svim ovim procesima koji prethode samom pisanju nalaza, a i slede posle njega...

... Ova knjiga je nastala kao rezultat gotovo četiri decenije rada sa pacijentima/klijentima, najviše u kliničkom kontekstu i tokom selekcije kadrova. Svima njima dugujem zahvalnost jer su to akumulirana iskustva koja su me motivisala da uvek i iznova razmišljam o ljudima i psihološkim temama. Zahvalnost dugujem i psiholozima iz sveta koji su na kongresima i radionicama delili sa
kolegama svoja znanja iz ove oblasti i pokazali mi kako treba da izgleda procena ličnosti. Ti psiholozi su bili ili jesu naši savremenici i velika imena iz oblasti procene ličnosti, kao što su John Exner, Irving Weiner, Bruce Smith, Gregory Meyer, Stiven Finn, i velika mi je čast što sam sa nekima od njih napisala i zajedničke radove...

Pregledajte delove knjige on-line (PDF format):

Sadržaj Poglavlje

Godina: oktobar, 2023. Izdanje: 1.
ISBN: 978-86-89745-75-7 Format: 20 x 26 cm
Povez: Meki sa klapnama Broj stranica: 284
Biblioteka: Dijagnostički niz Izdavač: Sinapsa edicije 

 

Dr Dragana Đurić Jočić rođena je 1961. godine u Beogradu.

Autorka je profesor na predmetu Klinička procena, a godinama je predavala predmete Psihologija ličnosti i Psihologija individualnih razlika. Uz akademsku karijeru, gotovo četiri decenije radi na Klinici za psihijatriju UKC Srbije na poslovima testovne procene i psihoterapije sa različitim kategorijama psihijatrijskih pacijenata.

Studije psihologije završila je na Filozofskom fakultetu u Beogradu, na kojem je odbranila i magistarski rad i doktorat iz oblasti procene ličnosti. Specijalizaciju iz medicinske psihologije završila je na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Pohađala je edukacije iz oblasti porodične i telesne psihoterapije.

Autorka je psiholog i predavač koja u svom naučnom radu objedinjuje iskustva istraživača i praktičara, više decenija obavlja poslove selekcije kadrova i selekcije studenata za prijem na fakultete. Znanje je uvećavala na brojnim seminarima kod vodećih imena u oblasti procene ličnosti (Exner, Weiner, Meyer), a sa mnogima od njih je i sarađivala (Costa, McCrae, Morey, Finn, Smith). Predaje na brojnim seminarima iz oblasti procene ličnosti (Rorschach metod, NEO PI-R, PAI) i učestvovala je u više istraživačkih projekata standardizacije psiholoških instrumenata.

Objavila je brojne radove iz oblasti procene ličnosti, kao i knjige: Roršah metod (2002), Petofaktorski model ličnosti (2004), NEO PI-R: primena i interpretacija (2004), PAI inventar: primena u različitim kontekstima procene ličnosti (2015), Crtež ljudske figure kao metod procene ličnosti i psihopatologije (2018).

Oslanjajući se na savremena saznanja, kao i praksu u svetu, autorka integriše i svoje bogato iskustvo u ovoj oblasti dajući originalni doprinos rukopisu koji predstavlja izvorno delo. Pored toga što postoje udžbenici iz oblasti kliničke psihologije i psihodijagnostike na našem jeziku, ni jedan od njih se na ovako temeljan i savremen način ne bavi ovim ključnim, završnim delom kliničke procene… Delo ispunjava u potpunosti zahteve naučno-nastavne literature za predmete Osnove kliničke procene i Metode kliničke procene… Smatram da se radi o originalnom i obuhvatnom delu kakvo je nedostajalo na našem jeziku, a koje će biti od velike praktične koristi za studente i praktičare u oblasti kliničke psihologije u našoj zemlji, a verujem i u širem regionu, zbog čega rukopis prof. dr Dragane Đurić Jočić pod nazivom Psihološka procena i pisanje nalaza, sa velikim zadovoljstvom preporučujem za objavljivanje kao univerzitetski udžbenik.

Prof. dr Tamara Džamonja-Ignjatović

 

Autorski rukopis je podeljen u sedam poglavlja koja se odnose na proces testovne eksploracije, zakonske i etičke aspekte psihološke procene, format i organizaciju psihološkog nalaza, prezentovanje rezultata pojedinih psiholoških instrumenata i savremene trendove u proceni ličnosti… Knjiga autorke Đurić-Jočić je svakako jedinstven u našoj sredini,  jer je fokusiran na jedan, konačni i najvažniji deo kliničke procene, a to je pisanje nalaza. Pored konkretnih preporuka za ovaj deo posla kliničkog psihologa, kako organizacionih, tako i stilskih, priručnik sadrži i uputstva i preporuke za analizu i interpretaciju pojedinačnih psiholoških instrumenata… Rukopis predstavlja, dakle, detaljan vodič kroz pisanje nalaza od prvog kontakta sa ispitanikom, do poslednje tačke u samom nalazu, te bi trebalo da postane obavezna literatura u edukaciji budućih psihologa jer ih može osposobiti za važan deo posla koji ih čeka u praksi. Takođe toplo bih ga preporučila i psiholozima koji su već u praksi jer nudi potencijalne odgovore na brojne nedoumice sa kojima se susreću.

Prof. dr Zdenka Novović

 

Ovo je djelo sveobuhvatni prikaz različitih aspekata psihološke procjene i pisanja nalaza nakon procjene obavljene u različitim okruženjima. Kao rezultat odličnog poznavanja teorija integriranih s velikim praktičnim iskustvom nastao je tekst u kojem su do najsitnijih detalja obrađeni svi aspekti psihološke procjene i moguće zamke u njezinu provođenju i pisanju nalaza. Konceptualizacija slučaja na osnovu intervjua i nekoliko često korištenih psihologijskih testova za procjenu inteligencije, ličnosti i simptoma te projektivnih tehnika predstavlja neophodno štivo ne samo za studente nego i za psihologe u praksi. Niz primjera kroz cijeli tekst olakšavaju učenje a dodaci na kraju knjige u kojima su nalazi iz prakse predstavljaju dodatnu vrijednost. Uključivanje poglavlja o teleprocjeni i biološkim odrednicama psihološkog funkcioniranja i rezultatima istraživanja sofisticiranim procedurama, što će sigurno odrediti budućnost psihološke procjene, pokazuje da autorica ide u korak sa suvremenim trendovima u ovom području.

Prof. dr Slavka Galić