Skip to main content

Forenzička psihologija – Vodič za psihološka veštačenja

Autori: prof. dr Mikloš Biro i prof. dr Dušanka Đurović
Izdavač: Sinapsa edicije

2.800,00 din
+
 

IZ PREDGOVORA

Već znatno više od pola veka psiholozi se pojavljuju kao veštaci na našim sudovima, ali za sve to vreme pojavilo se svega nekoliko monografija i članaka koji su se pretežno bavili teorijskim aspektima forenzičke psihologije, dok nam je očajnički manjkalo praktičnih pouka i preporuka. Psihijatrijski udžbenici nudili su nam objašnjenja nekih pojmova, ali su poučavali praksu drugačije profesije. Ni američki udžbenici (koji su nam uvek bili od pomoći kada nije bilo naših) nisu bili od velike koristi jer se anglosaksonsko pravo bazira na precedentima (presedanima) i mnogo više pažnje posvećuje ulozi porote (koja je kod nas gotovo beznačajna). Taj nedostatak praktičnih smernica bio je glavni razlog što smo se drznuli da napišemo i stručnoj javnosti ponudimo ovaj tekst.

U međuvremenu, na nekoliko domaćih univerziteta ponuđeni su kursevi iz Forenzičke psihologije, pa je ideja autora bila da, pored ocrtavanja prakse psihološkog veštačenja i ponude nekih ključnih pravila, ovaj tekst opskrbi studente i osnovnim pojmovima i bazičnim problemima Forenzičke psihologije. Budući život ovog praktikuma pokazaće koliko smo u tome uspeli. A tom eventualnom uspehu doprineće i Vaši komentari, dragi čitaoče, te će, stoga, biti više nego dobrodošli.

 Autori duguju veliku zahvalnost koleginicama Ani Najman i Tanji Nedimović, advokatu Vladimiru Horovicu i recenzentima na izuzetno korisnim savetima.

 

Studenti ostvaruju popust za grupnu kupovinu!

Pregledajte delove knjige on-line (PDF format):

Sadržaj Poglavlje

Godina: mart, 2024. Izdanje: 1.
ISBN: 978-86-89745-86-3 Format: 20 x 26 cm
Povez: Meki sa klapnama Broj stranica: 96
Biblioteka: Dijagnostički niz Izdavač: Sinapsa edicije 

 

Mikloš Biro je penzionisani profesor Kliničke psihologije Odseka za psihologiju Univerziteta u Novom Sadu. Ima objavljene monografije Samoubistvo – psihologija i psihopatologija, Psihologija postkomunizma i Homo postcommunisticus, sedam udžbenika, deset psiholoških testova i preko 250 naučnih radova. Citiran je više od 1.200 puta u međunarodnim bazama naučnih podataka. Stalni je sudski veštak za oblast psihologija.

Dušanka Đurović je redovni profesor na Departmanu za psihologiju na univerzitetu Edukons u Novom Sadu. Pre akademske karijere bila je načelnik odeljenja za psihodijagnostiku i psihoterapiju u Institutu za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Medicinskog fakulteta u Novom Sadu. Oblasti interesovanja u kojima ima zapažene radove su zdravstvena psihologija, poremećaji ishrane, bolesti zavisnosti, forenzička psihologija razvojnog doba i prava deteta. Ima objavljenu monografiju Poremećaji ishrane – dijagnostika, terapija i prevencija i udžbenik Klinička psihologija – teorija i praksa. Stalni je sudski veštak za oblast psihologija.

IZVODI IZ RECENZIJA

Rukopis predstavlja izvorno, originalno delo, zasnovano na naučnim saznanjima i praktičnim iskustvima, a dela sličnog sadržaja i kvaliteta nisu zastupljena u našoj zemlji, a ni u regionu... Ono što posebno izdvaja ovu publikaciju je to što sadrži teme koje su od izuzetne važnosti za praktičan rad kliničkih psihologa koji se bave sudskim veštačenjem. Pre svega razmatra se pitanje šta je forenzička psihologija u kontekstu pravnog sistema i koji su to specifični zadaci koji se postavljaju pred psihologa u veštačenju, a na koje može i treba da odgovori. Struktura teksta vođena je upravo tim ključnim zadacima, a posebno je korisno što je sve praćeno primerima iz prakse. Psihološki izveštaji koji ilustruju teme koje se obrađuju jasno odgovaraju na postavljena pitanja, a pri tome su pisani tako da ih sud razume (lišeni komplikovanih i nejasnih psiholoških konstrukcija…).
                                                                                                                                                                   Prof. dr Tamara Džamonja-Ignjatović, psiholog

 

Forenzička psihologija – vodič za psihološka veštačenja urađen je u formi praktikuma. Prema svojoj sadržini i savremenosti može da se koristi na osnovnim studijama psihologije i prava, ali i kao dodatna literatura u dodiplomskoj i poslediplomskoj nastavi… Svaka oblast obrađena je kroz više podnaslova, vrlo detaljno i kompetentno, sa obimnom savremenom literaturom i uz bogato lično iskustvo. Uz teoretska razmatranja navedeni su i primeri iz lične prakse autora, što dodatno stavlja pečat jedinstvenosti… Oblasti koje su obrađene u knjizi predstavljaju najznačajnije područje rada psihologa u sudskoj praksi. Tekst knjige je pregledan, podeljen po temama, a primeri su prikazani u zasebnim celinama i prate teoretsku oblast… U našoj zemlji nije napisana publikacija koja u ovakvoj širini i na ovako lagan i shvatljiv način obuhvata teoretski okvir i praktične savete za rad psihologa u pravosudnom sistemu.
                                                                                                                                                                   Prof. dr Aleksandra Dickov, sudski psihijatar

 

Kada god zakon propisuje da je potrebno utvrditi postojanje i/ili intenzitet neke psihološke karakteristike ili stanja kod stranke ili drugog lica, za šta pravnici koji učestvuju u postupku nisu stručni, najpozvaniji za takva veštačenja su psiholozi. Otuda proizilazi i važnost forenzičke psihologije u postupcima pred državnim organima…
Preglednost i lakoća izlaganja, kao i praktične primedbe i sugestije autora, ovaj rukopis čine i pogodnim nastavnim sredstvom za korišćenje u univerzitetskoj nastavi.
Rukopis... obrađuje psihološka veštačenja, temu od interesa ne samo za stručnu javnost, već i za širi krug čitalaca. Autori jasno i sažeto predstavljaju smisao i značaj, kao i ograničenja psiholoških veštačenja. Ovakva knjiga je među retkim knjigama na srpskom jeziku koje se bave ovom temom, i svakako će predstavljati značajan izvor saznanja za sve koji se interesuju za ta pitanja.
                                                                                                                                                                 Prof. dr Petar Teofilović, pravnik i psiholog