Skip to main content
Razvoj poremećaja hranjenja

Razvoj poremećaja hranjenja

Autor: Neala Ambrosi-Randić
1.122,00 din
+
Savremene teorije psihopatologije: Depresija

Savremene teorije psihopatologije: Depresija

Autor: prof. dr Zdenka Novović

3.300,00 din
+
Shizofrenije

Shizofrenije

Dalibor Karlović, Vjekoslav Peitl, Ante Silić

7.150,00 din
+
Stahlovi temelji psihofarmakologije

Stahlovi temelji psihofarmakologije

Autor: Stephen M. Stahl Izdavač: NAKLADA SLAP

14.960,00 din
+
Uvod u kliničku psihologiju

Uvod u kliničku psihologiju

Autor: Michael T. Nietzel, Douglas A. Bernstein, Richard Milich 
Rasprodat tiraž

Višeosna klasifikacija psihijatrijskih poremećaja u djece i adolescenata

Višeosna klasifikacija psihijatrijskih poremećaja u djece i adolescenata

Autor: Svjetska zdravstvena organizacija RASPRODATO
+