Skip to main content
AMDP sustav za procjenu i dokumentaciju psihopatologije u psihijatriji

AMDP sustav za procjenu i dokumentaciju psihopatologije u psihijatriji

Urednici: Dalibor Karlović, Wolfgang Trabert
Izdavač: Naklada Slap

7.700,00 din
+
Anatomia humana

Anatomia humana

Sveučilišni udžbenik s dodatkom Anatomsko prepariranje Dubravko Jalšovec

10.659,00 din
+
Anatomija

Anatomija

Osnove građe tijela čovjeka Dubravko Jalšovec
4.488,00 din
+
Anatomija čovjeka

Anatomija čovjeka

Chihiro Yokochi, Elke Lutjen-Drecoll Ur. hrv. izdanja: Ana Marušić Urednik: Johannes W. Rohen

Izdavač: Naklada Slap, Zagreb

10.285,00 din
+
Atipične rane

Atipične rane

Urednik: Mirna Šitum, Dubravko Huljev Izdavač: Naklada Slap, Zagreb
+
Ginekologija i porodništvo

Ginekologija i porodništvo

Krunoslav Kuna, Vesna Košec i suradnici

Izdavač: Naklada Slap, Zagreb

6.325,00 din
+
Igrom kroz anatomiju 3

Igrom kroz anatomiju 3

Autor: Johannes Sobotta Urednik hrv. izdanja: Ana Marušić
1.340,00 din
+
Infektologija

Infektologija

Dragan Lepur, Oktavija Đaković Rode, Tomislava Skuhala, Lora Stemberger Marić, Višnja Škerk
8.789,00 din
+
Kozmetologija

Kozmetologija

Mira Čajkovac
Rasprodat tiraž

5.423,00 din
Kronične rane

Kronične rane

Autori: Oliver Jurić, Jelena Kevrić Izdavač: Naklada Slap
2.618,00 din
+
Osteosinteze dugih kostiju

Osteosinteze dugih kostiju

Autro: Antun Rukavina
1.430,00 din
+
Palijativna zdravstvena njega

Palijativna zdravstvena njega

Autor: Marija Ljubičić Izdavač: Naklada Slap
4.114,00 din
+