Skip to main content

Pedijatrija

Autori: Gordana Stipančić, Iva Mihatov Štefanović, Orjena Žaja i suradnici Izdavač: Naklada Slap

11.550,00 din
+
 

Savremena tehnološka dostignuća i laka dostupnost kompleksnih dijagnostičkih pretraga izazivaju bojazan da zaboravimo kako je temelj i polazišna tačka dijagnostike, lečenja i praćenja pacijenta, kvalitetna anamneza i detaljan klinički pregled. U svakodnevnom radu upravo su ove veštine najvažnije oruđe i s pravom se nazivaju "umeće medicine".

Širina problematike na koju se udžbenik odnosi urednice i saradnike stavila je pred težak zadatak odabira područja i opsega prikaza koji će zadovoljiti korisnike, nudeći dovoljan broj i recentnost informacija primenjivih u svakodnevnoj praksi. Njegova primarna namena podstakla je pojedine autore da svoja poglavlja nadopune problematikom važnom upravo doktorima dentalne medicine jer ovaj univerzitetski udžbenik obezbeđuje literaturu iz predmeta Pedijatrija studentima tog univerzitetskog integrisanog preddiplomskih i diplomskih studija.

Zbog sveobuhvatnosti iznetih informacija, koje su upotrebljive u praksi, ovaj će udžbenik moći koristiti i studenti medicine, lekari porodične i školske medicine, studenti medicinskih škola kao i svi ostali stručnjaci koji su u svom radu uključeni u proces prevencije i lečenja dece i adolescenata.

 

Pregledajte delove knjige on-line (PDF format):
 Poglavlje 


Godina: 2022 Izdanje: 1.
ISBN: 978-953-191-949-4 Format: 21 x 28,5 cm
Povez: Tvrdi povez Broj stranica: 624