Skip to main content
Deterministički kaos za nematematičare

Deterministički kaos za nematematičare

Autor: Ana Proroković

3.630,00 din
+
Didaktika

Didaktika

Filip Jelavić

+
Dizajniranje organizacije i upravljanje promjenama

Dizajniranje organizacije i upravljanje promjenama

Projektni pristup Autor: Robert Fabac Izdavač: Naklada Slap

6.380,00 din
+
KREATIVNOST I INOVATIVNOST NA RADNOM MJESTU

KREATIVNOST I INOVATIVNOST NA RADNOM MJESTU

Perspektiva dizajna posla
Tomislav Hernaus, Matija Marić

6.380,00 din
+
Metode istraživanja u obrazovanju

Metode istraživanja u obrazovanju

Autori: Louis Cohen, Lawrence Manion, Keith Morrison

6.732,00 din
+
Organizacijska teorija – s naglaskom na teoriju igara

Organizacijska teorija – s naglaskom na teoriju igara

Autor: Robert Fabac Izdavač: Naklada Slap

6.380,00 din
+
Petzova statistika

Petzova statistika

Autor: Boris Petz, Vladimir Kolesarić, Dragutin Ivanec

7.150,00 din
+
Psihologijsko testiranje

Psihologijsko testiranje

Autor: Charles Jackson Izdavač: NAKLADA SLAP

3.520,00 din
+
Standardi za pedagoško i psihološko testiranje

Standardi za pedagoško i psihološko testiranje

AERA, APA, NCME
1.408,00 din
+