Skip to main content

Deterministički kaos za nematematičare

Autor: Ana Proroković

3.630,00 din
+
 

"Moj početni interes za nelinearnu dinamiku pojavio se tokom pisanja doktorske disertacije u kojoj su obrađivane interakcije između različitih bioloških ritmova. Tom prilikom stekla sam uvid u metode, odnosno postojeće tehnike i matematičke alate za obradu podataka prikupljanih u vremenu (vremenskih serija) i ujedno se prvi put susrela s nekim specifičnim nelinearnim analizama proizašlim iz, u to vreme za mene potpuno nepoznate, teorije determinističkog kaosa.

U početku je nezaobilazan doprinos pružila vrlo popularna knjiga Jamesa Gleicka "Kaos – rađanje nove znanosti", koja je na svima razumljiv način predstavila nove koncepte nelinearne dinamike, njihovu praktičnu primenu i značenje za daljnji razvoj znanosti. To je ujedno bila i prva knjiga iz ovog područja prevedena na hrvatski jezik i prihvatljiva nematematičarima i nefizičarima.

Kao psihologu po struci, jedna od najznačajnijih stručnih knjiga koja me pratila od prvih studentskih dana do danas (u n-tom izdanju), koja me statistički odgojila i razbila predrasude o kompliciranoj matematičkoj terminologiji i jeziku formula, bila je i ostala knjiga Borisa Petza "Osnovne statističke metode za nematematičare". Vodeći se sličnom idejom koju je tada imao spomenuti autor, ova je knjiga nastala u želji da se na svima prihvatljiv način približi metodologija proizašla iz teorije determinističkog kaosa i objasni čitav niz novih pojmova i koncepata (i to samo jednog dela najčešće spominjanih) koji su nezaobilazni za razumevanje biti same teorije i njezinih implikacija za sva znanstvena područja."

 

Godina: 2014 Izdanje: 1.
ISBN: 978-953-191-781-0 Format: 16,7 x 24,5 cm
Povez: Tvrdi povez Broj stranica: 152