Skip to main content
Aspergerov sindrom

Aspergerov sindrom

Autor: Tony Attwood

2.970,00 din
+
Atkinson/Hilgard Uvod u psihologiju

Atkinson/Hilgard Uvod u psihologiju

Edward E. Smith, Susan Nolen-Hoeksema, Barbara L. Frederickson, Geoffrey R. Loftus
6.589,00 din
+
Biološke osnove osobina ličnosti

Biološke osnove osobina ličnosti

Autor: Ante Fulgosi Izdavač: Naklada Slap
Rasprodat tiraž

748,00 din
Bol - Adaptivni mozak i doživljaj boli

Bol - Adaptivni mozak i doživljaj boli

Dragutin Ivanec, Valentina Ružić, Koraljka Modić Stanke

3.432,00 din
+
Detekcija laganja

Detekcija laganja

Autori: doc. dr Valentina Baić i prof. dr Igor Areh

2.860,00 din
+
Dječje agresivno i prosocijalno ponašanje u kontekstu rata

Dječje agresivno i prosocijalno ponašanje u kontekstu rata

Autor: Gordana Keresteš Izdavač: Naklada Slap
2.420,00 din
+
DSM-5 Dijagnostički i statistički priručnik za duševne poremećaje

DSM-5 Dijagnostički i statistički priručnik za duševne poremećaje

Američka Psihijatrijska Asocijacija Ur. hrv. izdanja: Vlado Jukić, Goran Arbanas Izdavač: Naklada Slap, Zagreb

14.960,00 din
+
Edukacijska psihologija

Edukacijska psihologija

Autor: Tomislav Grgin 
Rasprodat tiraž

Edukacijska psihologija A. Woolfolk

Edukacijska psihologija A. Woolfolk

Autor: Anita Woolfolk Ur. hrv. izdanja: Izabela Sorić Izdavač: Naklada Slap, 2016.

11.440,00 din
+
Evolucijska psihologija - Nova znanost o umu

Evolucijska psihologija - Nova znanost o umu

Autor: David M. Buss

7.590,00 din
+
Grupni procesi

Grupni procesi

Rupert Brown (Naklada Slap, Zagreb)

4.730,00 din
+