Nasilje nad djecom i među djecom

Nasilje nad djecom i među djecom

Autor: Vesna Bilić, Gordana Buljan-Flander, Hana Hrpka

6.732,00 din
+
Neverbalna komunikacija u ljudskoj interakciji

Neverbalna komunikacija u ljudskoj interakciji

Autor: Judith A. Hall, Mark L. Knapp
7.106,00 din
+
Odnosi među ljudima

Odnosi među ljudima

Autor: Steve Duck
5.236,00 din
+
Organizacijska klima i kultura

Organizacijska klima i kultura

Autor: Zoran Sušanj
1.122,00 din
+
Osjeti i percepcija

Osjeti i percepcija

Autor: E. Bruce Goldstein
12.716,00 din
+
Osnove procjenjivanja izvršnih funkcija

Osnove procjenjivanja izvršnih funkcija

Autori: George McCloskey, Lisa A. Perkins Izdavač: Naklada Slap
6.545,00 din
+
Osnove procjenjivanja WAIS-om-IV + CD

Osnove procjenjivanja WAIS-om-IV + CD

Autori: Elizabeth O. Lichtenberger, Alan S. Kaufman Izdavač: Naklada Slap
6.545,00 din
+
Osnove procjenjivanja WISC-om-IV  +  CD

Osnove procjenjivanja WISC-om-IV + CD

Autor: David P. Flanagan, Alan S. Kaufman

6.545,00 din
+
Osnove socijalne psihologije

Osnove socijalne psihologije

Autor: Donald C. Pennington
2.805,00 din
+
Persuazivne poruke - Proces utjecanja

Persuazivne poruke - Proces utjecanja

Autori: William L. Benoit, Pamela J. Benoit
6.732,00 din
+
Povijest psihologije

Povijest psihologije

Autor: David Hothersall
4.114,00 din
+
Pretilost

Pretilost

Urednik: Alessandra Pokrajac-Bulian

3.366,00 din
+
NEWSLETTER

Redovno primajte naše novosti prijavom na mailing listuSINAPSA EDICIJE d.o.o.


© Sinapsa Edicije. All rights reserved.
Powered by IP Plus.