Skip to main content

Geštalt terapija

Autor: Tanja Radionov 

4.730,00 din
 

U knjizi se iznose i objašnjavaju osnovni teorijski koncepti geštalt terapije i teorije ličnosti koji su u osnovi razumevanja i razvoja koncepta geštalt terapije. Neki od njih su holizam, polje organizam/okolina, kontakt, granice, svesnost, odgovornost, mentalni metabolizam, paradoksalna teorija promene, polariteti, organska samoregulacija, mehanizmi otpora, slojevi ličnosti i self. Posebna pažnja je posvećena proučavanju koncepta egzistencijalnog terapijskog dijaloga kao temeljnog principa na kojem počiva geštalt terapija i odnos terapeuta i klijenta.

Različita istraživanja, a i sama psihoterapijska praksa pokazali su da je ono što je najlekovitije u terapijskom radu upravo sam terapijski odnos, a ne primena pojedinih znanja i tehnika. Stoga se to detaljnije obrazlaže u knjizi. To je osnova na kojoj se može graditi efikasna terapija, čvrst temelj za gradnju kuće koja će moći da odoljeva raznim vetrovima i neverama. U protivnom, ako nemamo dobar temelj, bez obzira na znanje i tehnike, bez obzira na izgled kuće, ona bi se mogla s prvim vetrom srušiti.

U knjizi se objašnjavaju i drugi koncepti terapijskog rada poput teorije polja, fenomenološko-egzistencijalnog pristupa, „ovdje i sada“ „šta i kako“ pristupa, takođe važnih za razvoj efikasnog odnosa terapeuta i klijenta. Osim toga, daje se i pregled terapijskih metoda i tehnika koje nam omogućuju efikasnu realizaciju same terapije. Nije se htelo izostaviti ni područje naučne primene istraživanja u području geštalt terapije, koje je takođe razvijeno, čime je geštalt terapija dobila i naučnu validaciju. Knjiga se završava sažetim pregledom osnova geštalt terapije.

 

 

Godina: 2013 Izdanje: 1.
ISBN: 978-953-191-762-9 Format: n/a cm
Povez: Tvrdi povez + ovitak Broj stranica: 286