Planovi tretmana i intervencije za depresiju i anksiozne poremećaje

Planovi tretmana i intervencije za depresiju i anksiozne poremećaje

Robert L. Leahy, Stephen J. Holland, Lata K. McGinn Prevod 2. izdanja Izdavač: Naklada Slap, Zagreb
7.854,00 din
+
Postanite samopouzdani

Postanite samopouzdani

Peter Lauster Izdavač: Naklada Slap, Zagreb
1.683,00 din
+
Praktične vještine u psihološkom savjetovanju i pomaganju

Praktične vještine u psihološkom savjetovanju i pomaganju

Autor: Richard Nelson-Jones
7.854,00 din
+
Prisilne radnje i prisilne misli

Prisilne radnje i prisilne misli

Autor: Rüdiger Klepsch, Susanne Wilcken Opsesivno - kompulzivni poremećaj ; kako izaći iz vlastitog začaranog kruga
2.244,00 din
+
Psihoanaliza i njezini putovi

Psihoanaliza i njezini putovi

Autor: Elisabeth Roudinesco
1.040,00 din
+
Psihologija invaliditeta

Psihologija invaliditeta

Autor: Carolyn L. Vash, Nancy M. Crewe
5.236,00 din
+
Psihologija koronarne srčane bolesti

Psihologija koronarne srčane bolesti

Autor: Iva Žegura
1.100,00 din
+
Psihoterapija poremećaja seksualne želje

Psihoterapija poremećaja seksualne želje

Autor: Helen Singer Kaplan
1.628,00 din
+
REBT- Racionalno-emocionalna bihevioralna terapija

REBT- Racionalno-emocionalna bihevioralna terapija

Autor: Windy Dryden, Albert Ellis 
Rasprodat tiraž

+
Savjetovanje i terapija u tugovanju

Savjetovanje i terapija u tugovanju

Autor: J. William Worden
4.114,00 din
+
Savjetovanje usmjereno na osobu

Savjetovanje usmjereno na osobu

Autor: Brian Thorne, Dave Mearns
4.675,00 din
+
NEWSLETTER

Redovno primajte naše novosti prijavom na mailing listuSINAPSA EDICIJE d.o.o.


© Sinapsa Edicije. All rights reserved.
Powered by IP Plus.