Dječja dentalna medicina

Urednik: Hrvoje Jurić Izdavač: Naklada Slap
10.659,00 din
+
 

Autori:

Amra Arslanagić Muratbegović, Elmedin Bajrić, Danko Bakarčić, Miloš Beloica, Gordana Buljan Flander, Jelena Dumančić, Sandra Hrvatin, Amina Huseinbegović, Nataša Ivančić Jokić, Mirjana Ivanović, Olivera Jovičić, Jelena Juloski, Sedin Kobašlija, Martina Majstorović, Jelena Č. Mandić, Zoran Mandinić, Nina Marković, Biljana Marković Vasiljković, Radoje Milosavljević, Željko B. Milosavljević, Enita Nakaš, Dubravka Negovetić-Vranić, Predrag V. Nikolić, Božidar Pavelić, Ivana Radović, Mediha Selimović-Dragaš, Tijana Sessa, Kyriacos Jack Toumba, Ana Vuković, Zoran R. Vulićević, Richard Welbury, Vesna Živojinović-Toumba 

O knjizi:
Dečja dentalna medicina jedno je od najzahtevnijih područja rada u stomatologiji. Briga o pacijentima počinje od njihovog najranijeg detinjstva, a završava s adolescencijom. Kroz to vreme, brinući o pacijentima, stomatolozi pokrivaju celokupno stomatološko delovanje, od bezubog pacijenta, preko mlečne i mešovite denticije, do pacijenta sa završenim rastom i razvojem stomatognatog sistema, kako njegovog koštanog tako i dentalnog dela, uvažavajući i psihosocijalni razvoj deteta i poznavajući i to područje, prilagođavajući svoj klinički rad svakom pojedinom pacijentu. 

Svojim sadržajem knjiga, univerzitetski udžbenik, je prilagođena gotovo svim nivoima obrazovanja i delovanja u dentalnoj medicini, od dodiplomskih i poslediplomskih studija, do specijalizanata i specijalista dečje stomatologije te svih kliničara u praksi. Izabrana poglavlja mogu biti interesantna i specijalistima drugih stomatoloških disciplina kao i specijalistima pedijatrije ili porodične medicine, koji će u ovom udžbeniku moći pronaći informacije koje će im olakšati lečenje njihovih pacijenata. 

(iz Predgovora)


Pregledajte delove knjige on-line (PDF format):

 Sadržaj      Poglavlje 


Godina: 2015 Izdanje: 1.
ISBN: 978-953-191-799-5 Format: 21 x 28,5 cm
Povez: Tvrdi povez Broj stranica: 512
NEWSLETTER

Redovno primajte naše novosti prijavom na mailing listuSINAPSA EDICIJE d.o.o.


© Sinapsa Edicije. All rights reserved.
Powered by IP Plus.