Skip to main content

Dobrobit životinja

Autori: Željko Pavičić, Mario Ostović Izdavač: Naklada Slap

9.350,00 din
+
 

"… Kako je djelo pokriveno visokom stručnošću različitih profila autora, ono se može koristiti u svim predmetima koji u svojem programu, između ostalog, izučavaju dobrobit životinja… Čitatelja se uvodi u temu pojašnjavanjem osnovnih pojmova (opća etologija, stres, etika i dobrobit, klinička etologija), preko fiziologije ponašanja, neuro-endokrine regulacije ponašanja, povezanosti dobrobiti i uvjeta proizvodnje te selekcije, nakon čega se interes sužava na pojedine vrste farmskih životinja i kućnih ljubimaca, životinja u zoološkim vrtovima i ribe. Za studente koji će se baviti znanstvenim istraživanjima značajno je poglavlje koje se odnosi na dobrobit pokusnih životinja, eksperimentalnu kirurgiju i anesteziologiju. Ovisno o fokusu interesa studenata ili području rada pojedinog čitatelja, kao i o vrsti studija/predmeta, veći interes će pobuditi poglavlja koja se odnose na povezanost dobrobiti životinja s kakvoćom mesa, hranidbom ili reprodukcijom. Udžbenik logično završava ekonomskim aspektima dobrobiti te područjem legislative, čije poznavanje je danas esencijalno za sve osobe koje dolaze u kontakt sa životinjama…"

(iz recenzije prof. dr. sc. Borisa Antunovića, Poljoprivredni fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku)

"... Udžbenik je podijeljen na sadržajne cjeline koje se odnose na temeljne pojmove u etologiji, sposobnost životinja za primanje podražaja iz okoliša, fiziološke procese koji su odgovorni za ponašanje životinja, objašnjenje neuroendokrinih mehanizama i temeljne razloge za ponašanje životinja, genetiku ponašanja i selekcijske programe životinja, anomalije u ponašanju životinja, objašnjenje pojma etike, dobrobit proizvodnih životinja, kućnih ljubimaca, divljači, pokusnih životinja i riba..."

(iz recenzije izv. prof. dr. sc. Martina Dobeica, Veterinarska fakulteta, Univerza v Ljubljani)

"… Radi se o prvom udžbeniku na hrvatskom jeziku koji obrađuje relativno nov i iznimno važan segment veterinarske medicine, područje dobrobiti životinja. Pregledom suvremene literature teško je pronaći djelo koje na jednom mjestu tako detaljno obrađuje i sjedinjuje sve relevantne činjenice vezane uz dobrobit životinja. Iz opsega rukopisa i korištenih referenci, razvidno je da su autori i urednici uložili golem trud i vrijeme u pisanje ovog udžbenika, povezujući svoje dugogodišnje stručno iskustvo i dosadašnji znanstveni rad s najsuvremenijim znanstvenim spoznajama i praksama… Upravo zbog vidljivog velikog truda autora u obradi navedene tematike smatram da će čitanje i u prvom redu studiranje udžbenika Dobrobit životinja svima kojima je namijenjen donijeti zadovoljstvo u stjecanju novih spoznaja…"

(iz recenzije prof. dr. sc. Marka Samardžije, Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)

 

Pregledajte delove knjige on-line (PDF format):
 Sadržaj (PDF)     Prvo poglavlje (PDF)


Godina: 2020. Izdanje: 1.
ISBN:

978-953-191-869-5

Format: 21,5 x 30,5 cm
Povez: Tvrdi povez Broj stranica: 456