Skip to main content
Tolerancija u svakidašnjem životu - Psihologija tolerancije

Tolerancija u svakidašnjem životu - Psihologija tolerancije

Autor: Mirjana Krizmanić, Vladimir Kolesarić Psihologija tolerancije

2.420,00 din
+
TORTA ZA BALERINU ELU

TORTA ZA BALERINU ELU

Kako djeci objasniti anoreksiju Autor: Anja Freudiger Izdavač: Naklada Slap

1.650,00 din
+
Traumatske ozljede zubi

Traumatske ozljede zubi

Autor: Jens O. Andreasen, Frances M. Andreasen, Leif K. Bakland, Maria Teresa Flores

5.236,00 din
+
Trening namijenjen mladeži - Strukturiranje radnog i socijalnog ponašanja + CD

Trening namijenjen mladeži - Strukturiranje radnog i socijalnog ponašanja + CD

Autor: Franz Petermann, Ulrike Petermann

5.610,00 din
+
Trening s agresivnom djecom + CD

Trening s agresivnom djecom + CD

Autor: Franz Petermann, Ulrike Petermann

5.610,00 din
+
TRETMAN PTSP-A U PREDŠKOLSKE DJECE – Vodič za kliničare

TRETMAN PTSP-A U PREDŠKOLSKE DJECE – Vodič za kliničare

Autor: Michael S. Scheeringa Izdavač: Naklada Slap

4.400,00 din
+
Uključite svoj mozak

Uključite svoj mozak

Autor: Vera F. Birkenbihl Izdavač: Naklada Slap

1.815,00 din
+
Ultrazvučni atlas trbušne anatomije

Ultrazvučni atlas trbušne anatomije

Berthold Block Izdavač: Naklada Slap, Zagreb
2.816,00 din
+
Umijeće roditeljske ljubavi

Umijeće roditeljske ljubavi

Autor: Wolfgang Bergmann
2.805,00 din
+
Upravljanje rizicima: teorijski koncepti i primjena u poslovnoj praksi

Upravljanje rizicima: teorijski koncepti i primjena u poslovnoj praksi

Autori: Danijela Miloš Sprčić, Ivana Dvorski Lacković

5.830,00 din
+
Upravljanje znanjem

Upravljanje znanjem

Autor: Klaus North Izdavač: Naklada Slap
1.936,00 din
+
Usamljenost

Usamljenost

Autor: Katica Lacković-Grgin

3.630,00 din
+