Skip to main content

Psihodijagnostička sredstva

Psihološki merni instrumenti predstavljaju standardizovana i posebno zaštićena psihodijagnostička sredstva (upitnici, skale, testovi, aparati) koja su konstruisana za validno i pouzdano merenje psiholoških konstrukata i koja u svom radu mogu da koriste isključivo kvalifikovani stručnjaci.

Instrumenti poznatih svetskih i evropskih izdavača, koji su licencirani / autorizovani za upotrebu na području Srbije, u kontinuitetu će prolaziti kroz faze prevođenja, adaptacije i standardizacije (planove možete pratiti na našoj stranici). Rezultat toga biće, po prvi put u našoj zemlji, objavljivanje originalnih srpskih verzija. U okviru Sinapsa edicije biće dostupna i uvozna izdanja psiholoških testova (na hrvatskom i engleskom jeziku), a koje stručnjaci takođe mogu da koriste u praktične, naučno-istraživačke, razvojne i/ili interne svrhe.

U skladu sa zakonom i pravilnicima koji važe u Republici Srbiji, a u svrhu profesionalne primene, prodaja psiholoških mernih instrumenata ograničena je uglavnom na diplomirane psihologe. Za neke od instrumenata, a u cilju uspešne primene i interpretacije, potrebna je i dodatna edukacija. Pored toga, Sinapsa edicije u svojoj ponudi ima i određena sredstava koja u svom radu mogu da koriste i stručnjaci drugih stručnih profila (psihijatri, logopedi, defektolozi, pedagozi...).

VAŽNE NAPOMENE:

  • Da bi Vam testovi postali dostupni, potrebno je proći proces registracije. Praćenjem linka (word / pdf) na našoj internet stranici dolazite do registracionog obrasca. Njega je potrebno popuniti i i poslati Sinapsa ediciji putem faksa, poštom ili skenirano e-mailom.
  • Nakon registracije, mejlom ili poštom biće Vam dostavljen i Ugovor o pravu korišćenja psihodijagnostičkih instrumenata (a koji se sklapa u cilju zaštite originalnih i autorizovanih proizvoda) koji potom potpisan i overen šaljete nazad na adresu Sinapsa edicije (ugovor potpisuju psiholog i nadležna osoba u instituciji ili organizaciji). Jedan primerak Ugovora ostaje kupcu, a drugi Sinapsa ediciji. Tek nakon potpisivanja ovog Ugovora mogu se naručivati testovi iz naše ponude.
  • Prilikom prvog naručivanja nekog psihodijagnostičkog sredstva OBAVEZNA je kupovina jednog od ponuđenih KOMPLETA kako biste imali sve pripadajuće komponente za njegovo korišćenje. Pri narednim narudžbinama istog psihodijagnostičkog sredstva možete onda kupovati samo one komponente koje su Vam potrebne za dalji rad.
  • Za neka psihodijagnostička sredstva iz naše ponude potrebno je, s obzirom na struku osobe koja naručuje, proći dodatnu specijalizovanu edukaciju. Njih možete naručiti, ali Vam ona neće biti isporučena dok e završite potrebnu edukaciju.
  • Za primenu instrumenata u istraživanjima potrebna je dozvola Izdavača.

kat 2022Prelistajte pdf katalog testova

  • Pregled instrumenata u ponudi Sinapsa edicije prema kategorijama: