Skip to main content

Reyov test složene figure i zadatak prepoznavanja - RCFT

John E. Meyers, Kelly R. Meyers

Urednik srpskog izdanja: doc. dr sc. Ivana leposavić
Recenzenti: doc. dr Dragana Đurić-Jočić i doc. dr Vojislava Bugarski-Ignjatović

PREGLED

Šta meri: prostornu percepciju i vizualno pamćenje
Uzrast: od 6 do 89 godina
Primena: individualna
Trajanje: oko 60 minuta, uključujući 30-minutni interval između zadataka precrtavanja i odloženog dosećanja
Ocenjivanje: ručno po uputstvu iz Priručnika (oko 15 minuta), kvantitativno i kvalitativno
Kvalifikacije:
 C (samo dipl. psiholozi uz obaveznu obuku)

GODINA KONSTRUKCIJE: 1995.
PRVO SRPSKO IZDANJE: Sinapsa edicije, Beograd (2014.)


Reyov test složene figure je neuropsihološki test  koji se koristi za ispitivanje bolesnika sa različitim povredama mozga i kognitivnim oštećenjima, uključujući i demencije. Poput većine neuropsiholoških testova, rezultat u testu je pokazatelj mnogih neurokognitivnih funkcija, poput perceptivnog shvatanja, pažnje, snage vizualnog pamćenja, perceptivne organizacije, dugoročnog prostornog (spacijalnog) pamćenja, motoričkog funkcionisanja i slično.

Test se sastoji od predloška/modela sa složenom stimulusnom figurom prikazanom u vertikalnom položaju na kartici veličine 21 x 27 cm.

Primena uključuje 4 odvojena zadatka: 

1. Zadatak sa precrtavanjem
U zadatku precrtavanja složena figura služi kao model koju osoba koju ispitujemo treba da precrta na prazan list papira. Vreme rada nije ograničeno, ali se meri kako bi se dobio podatak o tome koliko je pojedincu trebalo da završi precrtavanje, a može se pratiti i redosled crtanja delova složene figure.

2. Zadatak sa neposrednim prisećanjem
Nakon 3 minuta nevezane verbalne aktivnosti sledi zadatak s neposrednim prisećanjem. Ovaj zadatak uključuje crtanje složene figure po sećanju. Budući da pojedinci prilikom precrtavanja figure ne znaju da će se od njih tražiti prisećanje, eksperimenti s prisećanjem mere nenamerno vizuelno-spacijalno pamćenje.

3. Zadatak sa odloženim prisećanjem
Eskepriment s odloženim prisećanjem primjenjuje se 30 minuta po završetku eksperimenta s precrtavanjem, tokom kojih se primenjuju verbalni zadaci.

4. Zadatak sa prepoznavanjem
Neposredno po završetku eksperimenta s odloženim prisećanjem primjenjuje se eksperiment s prepoznavanjem. On se sastoji od 24 geometrijska lika, od kojih su 12 elementi složene figure koji se boduju, a preostalih 12 distraktori. Ispitivana osoba treba da označi elemente koje prepoznaje kao delove podražajne figure.

Reyova složena figura može se podeliti na 18 numerisanih jedinica koje se boduju, a izrađeni su posebni kriterijumi za bodovanje tačnosti i smeštaja tih jedinica. Za svaku jedinicu koja se boduje postoje opšti i specifični kriterijumi.

Za primenu RCFT-a ne postoji vremensko ograničenje, a popunjavanje u proseku traje oko 60 minuta (s uključenih 30 minuta razmaka između precrtavanja i odloženog prisećanja).


Tehničke informacije

U priručniku su prikazani normativni podaci koji treba da pomognu ispitivaču u interpretaciji dobijenih podataka i u njihovom poređenju sa raznim grupama pacijenata.
Test-retest koeficijenti pouzdanosti rezultata pamćenja su u rasponu do 0,76 do 0,89, dok je interna pouzdanost u rasponu do 0,93 do 0,99.
Za primenu testa potrebna je i štoperica.

Instrument je dobio i potvrdu o kvalitetu Instituta za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu.

 ZA OVAJ TEST KORISNICI SU U OBAVEZI DA POHAĐAJU JEDNODNEVNU OBUKU.

  Naziv Opis Cena
SE-514 RCFT Komplet

Srpsko izdanje, 2014.

34.702,00 din
+
SE-514-01 RCFT Predložak

1 komad

2.420,00 din
+
SE-514-02 RCFT TESTOVNA KNJIŽICA

Pakovanje od 25 komada

9.600,00 din
+
SE-514-90 RCFT PRIRUČNIK
11.550,00 din
+
SE-514-91 RCFT KNJIGA
10.912,00 din
+