Skip to main content

Test d2 – Test opterećenja pažnje

Rolf Brickenkamp

PREGLED

Šta meri: pažnju i sposobnost koncentracije
Uzrast: 9-60 godina
Primena: individualna ili grupna
Trajanje: 20 sekundi za svaki red, ukupno oko 8 minuta
Ocenjivanje: ručno (šabloni)
Kategorizacija:
A   B   C

GODINA KONSTRUKCIJE: 1962.
IZDAVAČ: Naklada Slap, Zagreb, 1999.


Test d2 se sastoji od 14 redova zadataka, sa po 47 znakova. Ukupno postoji 16 različitih znakova nastalih kombinacijom slova "d" i "p" s jednom do četiri vertikalne crtice položene iznad i/ili ispod slova. Zadatak ispitanika je da precrta svako "d" koje ima dve crtice. Vreme rada ograničeno je na 20 sekundi za svaki red testa.

Najvažnije mere koje se dobijaju primenom Testa d2 su sledeće:
UB - kriterijum brzine rada. To je ukupan broj svih precrtanih znakova, relevantnih i irelevantnih.
P - pokazatelj kvaliteta, brižljivosti i tačnosti obrade. Dobija se zbrajanjem svih učinjenih grešaka.
MK - mera koncentracije. Mera koncentracije određuje se tako što se od broja ispravno precrtanih znakova oduzme broj grešaka zamenjivanja (precrtanih irelevantnih znakova).

Na srpskom jeziku objavljen je sam test, tj.  list za odgovore i list za ocenjivanje, dok je priručnik dostupan na hrvatskom jeziku.

  Naziv Opis Cena
D2 Komplet
15.708,00 din
+