Skip to main content

Test učenja i pamćenja likova

R. Andersen

PREGLED

Šta meri: učenje i pamćenje
Uzrast od 15 godina nadalje
Primena: individualna
Trajanje: neograničeno, dvokratna primena (pauza - 1 sat)
Ocenjivanje: ručno (uputstvo u Priručniku), kvantitativno i kvalitativno
Kategorizacija:
A   B   C

GODINA KONSTRUKCIJE: 1960.
IZDAVAČ: Naklada Slap, Zagreb, 1995.


Test učenja i pamćenja likova namenjen je merenju neposrednog prisećanja, učenja i odložene reprodukcije, a njegovom primenom je moguće utvrditi postojanje kognitivnih poremećaja povezanih s difuznim ili fokalnim oštećenjima mozga.

Postoje tri različita oblika testa (oblik I, II i III), a svaki od njih sadrži 4 podražajne slike koje prikazuju 4 poznata geometrijska lika (krug, pravougaonik, trougao i polukrug) ispunjena na složen način tako da sadrže različite delove (subgeštalte). Zadatak ispitanika je da gleda crtež npr. kruga 10 sekundi, a zatim ispuniti prazan krug pred sobom tako da bude isti kao onaj koji je gledao. Ako je crtež netačan ili nepotpun, postupak se ponavlja sve dok celi crtež nije tačno reprodukovan.

Nakon što je ispitanik sve likove tačno nacrtao, ima pauzu od jednog sata, nakon čega sledi faza prisećanja.

 

  Naziv Opis Cena
TEST UČENJA I PAMĆENJA LIKOVA Komplet
14.773,00 din
+