Gibsonov spiralni lavirint

H. B. Gibson

PREGLED

Šta meri: psihomotoričke sposobnosti
Uzrast: od dečjeg uzrasta nadalje
Primena: individualna
Trajanje: 1-2 minuta
Ocenjivanje: ručno (uputstva u Priručniku)
Kategorizacija:
 0   A   B   C
 
GODINA KONSTRUKCIJE: 1961.
IZDAVAČ: Naklada Slap, Zagreb
 

Testovi ovog tipa namenjeni su merenju brzine, tačnosti i opšteg stila mišićnog reagovanja kao reakcije na pažljivo odabrane podražaje. Premda su važni u merenju inteligencije i nekih veština, posebno su korisni za proučavanje osobina ličnosti, jer nisu naočigled povezani s neuroticizmom i poremećajima u ponašanju pa ne podstiču sklonost ka lažiranju odgovora.

Gibsonov spiralni lavirint je odštampan na test listu formata A4 i ima oblik spirale, omeđene razmerno širokim crnim crtama. Duž celog lavirinta su razbacane prepreke u obliku debelo otisnutog slova O, a zadatak ispitanika je da prođe kroz lavirint u što kraćem vremenu, bez doticanja prepreka ili crta koje omeđuju put kroz lavirint. Boduje se vreme prolaska ispitanika kroz lavirint i broj grešaka.

  Naziv Opis Cena
Gibsonov lavirint Komplet
4.741,00 din
+
NEWSLETTER

Redovno primajte naše novosti prijavom na mailing listuSINAPSA EDICIJE d.o.o.


© Sinapsa Edicije. All rights reserved.
Powered by IP Plus.