Skip to main content

Test razumijevanja gramatike – TROG-2:HR

Dorothy V. M. Bishop, Jelena Kuvač Kraljević, Gordana Hržica, Melita Kovačević, Lana Kologranić Belić

PREGLED

Šta meri: razumevanje gramatike
Uzrast: od 4 godina nadalje
Primena: individualna
Trajanje: 10-20 minuta
Ocenjivanje: ručno (list za odgovore i uputstva u Priručniku)
Kategorizacija:
A   B   <span="color: #c3c3c3;">C
 

GODINA KONSTRUKCIJE: 1983.
IZDAVAČ HRVATSKOG IZDANJA: Naklada Slap, Zagreb, 2003

Napomena: Test je namenjen logopedima i psiholozima.

 Test razumevanja gramatike – druga verzija (TROG-2:HR) receptivni je jezički test kojim se procenjuje razumevanje gramatike (hrvatske) s obzirom na fleksiju, funkcionalne reči i redosled reči. Test je namenjen logopedima i psiholozima. TROG-2:HR omogućava ispitivaču ne samo procenu ispitanikovog razumevanja gramatike u poređenju s drugim ispitanicima istog uzrasta, nego otkriva i njegova specifična područja teškoće. Ima široku primenjivost jer obuhvata uzrastni raspon od 4 godine pa nadalje. 

TROG-2 sadrži 80 ispitnih stavki, a svaka stavka se sastoji od rečenice i 4 ponuđene slike, među kojima ispitivana osoba treba da odabere sliku koja odgovara rečenici u tom zadatku. Razumevanje se procenjuje metodom višestrukog izbora, gde je slika koja odgovara zadatoj rečenici suprotstavljena s tri slike čije se rečenice razlikuju u gramatičkom ili leksičkom elementu. U testu se koriste jednostavne imenice, glagoli i pridevi. 

Za svaki gramatički kontrast postoji blok od 4 zadatka, a da bi blok bio uspešno rešen potrebno je na sva 4 tačno odgovoriti. Blokovi stavki omogućuju korišćenje TROG-a-2-HR u kvalitativnoj dijagnostici za otkrivanje struktura koje su problematične ispitivanoj osobi. Blokovi stavki su poređani po težini unutar testa, a ako ispitanik ne uspe da reši 5 uzastopnih blokova, ispitivanje se prekida. Ispitivanje ovim testom nije vremenski ograničeno, a primena najčešće traje između 10 i 15 minuta. 

Hrvatska standardizacija TROG-a-2 sprovedena je na uzorku od 722 dece uzrasta od 4 do 15 godina i na 162 odrasle osobe.

  Naziv Opis Cena
TROG Komplet
26.741,00 din
+