Skip to main content

Sveobuhvatni test za procjenu afazije - CAT-HR

Kate Swinburn, Gillian Porter, David Howard, Jelena Kuvač Kraljević, Karolina Lice, Ana Matić

PREGLED

Šta meri: jezičke sposobnosti osoba s afazijom
Uzrast: sve uzrasne grupe
Primena: individualna
Trajanje: oko 90 minuta
Ocenjivanje:

Norme:
ručno

114 osoba s afazijom uzrokovanom moždanim udarom u dobi od 23 do 88 godina
Kategorizacija:
samo za logopede

 

GODINA KONSTRUKCIJE: .
IZDAVAČ HRVATSKOG IZDANJA: Naklada Slap, Zagreb

CAT-HR je jezička baterija namenjena za sveobuhvatnu procenu jezičkih sposobnosti osoba s afazijom uzrokovanom cerebrovaskularnim inzultom. Njime se procenjuju sve četiri jezičke delatnosti: razumevanje, izgovaranje, čitanje i pisanje.

CAT-HR sadrži pet knjižica:
Priručnik CAT-HR
Svesku sa nejezičkim i jezičkim zadacima (NiJ)
Svesku Upitnik za samoprocenu (US)
Obrazac za odgovore
Obrazac za bodovanje

CAT-HR sastoji se od 3 dela:

 1. Preglednik nejezičkih sposobnosti, koji služi za površno skeniranje nejezičkih teškoća koje su povezane s afazijom i koje mogu uticati na izvedbu pojedinca s afazijom u jezičkom delu procene. Ovaj deo testa nije oblikovan kako bi se dobio uvid u trenutne kognitivne teškoće, već kako bi se bolje razumela pozadina jezičkih teškoća. Preglednik nejezičkih sposobnosti sadrži 6 zadataka s ukupno 37 stavki.
 2. Jezička baterija koja je središnji deo testa kojim su obuhvaćene sve četiri jezičke delatnosti pa se u skladu s tim ova baterija sastoji od:
  Jezičkog razumevanja, koje sadrži 5 zadataka s ukupno 74 stavki
  Jezičke proizvodnje, koja sadrži 8 zadataka s ukupno 76 stavki
  Čitanja i pisanja, koji sadrže 9 zadataka s ukupno 59 stavki.
 3. Upitnik za samoprocenu, koji omogućava da osoba s afazijom iznese svoje viđenje o uticaju afazije na njegov/njen svakodnevni život. Sastoji se od 2 dela:
  Samoprocene jezičke delatnosti
  Uticaja afazije na svakodnevni život.

CAT-HR može biti koristan za:

 • dijagnostikovanje teškoća i planiranje terapije koja je bazirana na opisu teškoća.
 • usmeravanje budućih procena (gde je to potrebno)
 • procenjivanje sveukupnosti težine jezičkih teškoća (uključujući poređenje s drugim osobama s afazijom) koristeći standardizovane testovne materijale
 • predviđanje i praćenje promena nivoa težine afazije tokom vremena
 • usmeravanje intervencije prema ciljevima koji su smisleni i važni, ispitujući pritom i druge sposobnosti koje su narušene, a povezane su s afazijom
 • uključivanje osobe s afazijom u postupak definisanja ciljeva intervencije.


CAT-HR ispitivaču omogućava ne samo procenu ispitanikovih jezičkih sposobnosti u poređenju s drugim ispitanicima nego otkriva i njegova specifična područja teškoća.

Hrvatska standardizacija CAT-a-HR uključivala je 114 osoba s afazijom uzrokovanom moždanim udarom uzrasta od 23 do 88 godina, koje su činile standardizacioni uzorak i koje su uzete kao temelj za određivanje normi. Ispitana su i 123 uredna govornika uzrasta od 23 do 85 godina, kao i 22 osobe s traumatskim oštećenjem mozga uzrasta od 16 do 66 godina.

  Naziv Opis Cena
CAT-HR komplet
44.936,00 din
+