Komunikacijske razvojne ljestvice - Koralje

Melita Kovačević, Zrinka Jelaska, Jelena Kuvač Kraljević, Maja Cepanec

PREGLED

Šta meri: jezički razvoj od prvih gestova do razvoja gramatike
Uzrast: odojčad (od 8. do 16. mj.) i mala deca (od 16. do 30. mj.)
Primena: individualna
Trajanje: 30-40 minuta
Ocenjivanje: ručno (uputstvo u Priručniku)
Kategorizacija:
A   B   C


GODINA KONSTRUKCIJE: 
IZDAVAČ: Naklada Slap, Zagreb, 2012.


Koraljama se prikupljaju podaci o jezičkom razvoju deteta počevši od prvih gestova, preko širenja ranog rečnika do razvoja gramatike. Obeležja komunikacije i jezika menjaju se u prvim godinama detetovog života neverovatnom brzinom, pa je bilo nužno napraviti dve skale.

Prva skala – Reči i gestovi, služi za procenu jezika odojčeta (od 8. do 16. meseca).

Druga skala – Reči i rečenice, služi za procenu jezika deteta od 16. do 30. meseci. Prva skala traži podatke i o detetovom pasivnom rečniku, tj. Rečima koje dete razume i o detetovom aktivnom rečniku, tj. Rečima koje govori. Nadalje, procenjuje se i detetova upotreba gestova budući da su oni vrlo važni u odojčetovoj ranoj komunikaciji s okolinom i grade osnove jezičkog razvoja. Drugom skalom se procenjuje samo aktivno rečničko znanje i upotreba sintakse i morfologije.

Osim za decu od 8. do 30. meseci, Koralje se mogu upotrebiti za procenu jezika i nakon 30. meseca, ali kod dece koja kasne u jezičkom razvoju. Skale popunjavaju roditelji ili osoba koja dobro poznaje dete i može proceniti detetov jezički razvoj. Bodovanje je objektivno. Norme su prikazane slikovno i tabelarno. Slikovni prikazi sumiraju razvojne trendove za svako važnije obeležje komunikacijskoga razvoja. Percentilni rezultati dati u tablelarnom obliku omogućavaju procenu svakog deteta pojedinačno, u odnosu na njegove vršnjake, na svakom glavnom odeljku u okviru postojećih skala testa.

Skale su standardizovane na uzorku od 627. dece iz cele Hrvatske.

Testovni materijal uključuje prvu skalu Riječi i geste, drugu skalu Riječi i rečenice kao i Priručnik s normama.

  Naziv Opis Cena
KORALJE Komplet
23.375,00 din
+
NEWSLETTER

Redovno primajte naše novosti prijavom na mailing listuSINAPSA EDICIJE d.o.o.


© Sinapsa Edicije. All rights reserved.
Powered by IP Plus.