Skip to main content

Peabody slikovni test rječnika – PPVT-III-HR

Leota M. Dunn, L. M. Dunn, Melita Kovačević, Nevena Padovan, Gordana Hržica, Jelena Kuvač Kraljević, Maja Mustapić, Gordana Dobravac, Marijan Palmović

PREGLED

Šta meri: verbalnu sposobnost i receptivno poznavanje rečnika
Uzrast: od 2,5 do iznad 90 godina
Primena: individualna
Trajanje: 10-15 minuta
Ocenjivanje: ručno (uputstvo u Priručniku)
Kategorizacija:
A   B   C

GODINA KONSTRUKCIJE: 1959.
IZDAVAČ: Naklada Slap, Zagreb, 2010.


PPVT-III je test širokog raspona koji služi kao mera receptivnog (slušnog) poznavanja rečnika.

Može se koristiti i kao trijažni postupak za proveru verbalne sposobnosti dece i odraslih, za trijažu nadarenosti i zaostalosti, za trijažu kandidata za posao, kao i mera poznavanja stranog jezika (ako se primenjuje na jeziku koji nije maternji jezik ispitivane osobe).

Budući da ne zahteva čitanje i pisanje i lagan je za primenu, PPVT-III je koristan za uspostavljanje odnosa između ispitivača i ispitivane osobe, za testiranje predškolske dece, za testiranje osoba s problemima u pisanom jeziku, za osobe koje u grupnim testiranjima postižu slabe rezultate i za otkrivanje oštećenja govora u svakom životnom uzrastu.

Koristi se kao mera lingvističkog potencijala osoba s oštećenjem govora, ali i za testiranje osoba s različitim poteškoćama (autizam, cerebralna paraliza, psihotični simptomi, vizuelno-perceptivni problemi i slično).

PPVT-III sadrži 4 zadatka za uvežbavanje i 17 setova od po 12 zadataka. Zadaci su složeni po težini, od najlakših prema težima. Svaki se zadatak sastoji od lista s 4 crno-bele ilustracije koje ispitivač pokazuje ispitaniku i pri tome govori jednu reč ili frazu. Zadatak ispitanika je da odabere sličicu koja najbolje prikazuje značenje podražajne/stimulusne reči.

Test se primenjuje individualno i to toliko dugo dok ispitivač ne odredi za tog ispitanika njegov osnovni skup zadataka i najviši skup zadataka. Svaki pojedinac u proseku odgovara na oko 5 skupova po 12 zadataka. Hrvatska standardizacija testa sprovedena je na reprezentativnom uzorku od 1710 ispitanika, a dobijene norme su navedene u zasebnom priručniku.

  Naziv Opis Cena
PPVT-III-HR Komplet
24.497,00 din
+