Diferencijalni testovi sposobnosti (DAT) za učenike osnovnih škola

George K. Bennett, Harold G. Seashore, Alexander G. Wesman

PREGLED

Šta meri: 7 sposobnosti povezanih s uspehom u radu
Uzrast: 13-15 godina
Primena: individualna ili grupna
Trajanje: 146 minuta za svih 7 testova
Ocenjivanje: ručno (samokopirni list za odgovore)
Kategorizacija:
A   B   C

GODINA KONSTRUKCIJE: 1947.
IZDAVAČ: Naklada Slap, Zagreb, 2006.


DAT za učenike osnovnih škola je baterija testova namenjena proceni sedam različitih vrsta sposobnosti koje su povezane s uspehom u različitim područjima rada i mogu biti od pomoći učenicima prilikom definisanja profesionalnih ciljeva. Može biti prikladan i za neke odrasle ispitanike, posebno ako nisu završili školovanje.

Test se sastoji od sledećih sedam subtestova:

1. Test verbalnog rasuđivanja (VR)
Sastoji se od 40 zadataka koji ispituju sposobnost razumevanja odnosa među ričima. Vreme rešavanja je ograničeno na 25 minuta.

2. Test numeričkog rasuđivanja (NR)
Sastoji se od 40 zadataka koji ispituju sposobnost izvođenja matematičkih zadataka rasuđivanja. Za njegovo rešavanje potreban je nizak nivo računanja jer nije namenjen za procenu veštine računanja, a vreme rada je ograničeno na 30 minuta.

3. Test apstraktnog rasuđivanja (AR)
Sastoji se od 40 zadataka kojima se procenjuje koliko dobro pojedinci mogu rasuđivati na osnovu geometrijskih likova ili crteža. Vreme rada je ograničeno na 20 minuta.

4. Test perceptivne brzine i tačnosti (PBT)
Sastoji se od 2 dela po 100 zadataka, a vreme rada je ograničeno na 3 minuta za svaki deo. Ispituje sposobnost brzog i tačnog upoređivanja i označavanja pisanih propisa, pri čemu naglasak nije na veštini rasuđivanja, već na brzini.

5. Test mehaničkog rasuđivanja (MR)
Sastoji se od 60 zadataka kojima se meri sposobnost razumevanja osnovnih mehaničkih načela mašina, alata i kretanja, a vreme rada je ograničeno na 25 minuta. Zadaci ne zahtevaju specifična znanja.

6. Test prostornih odnosa (PO)
Sastoji se od 50 zadataka kojima se meri sposobnost vizualizovanja trodimenzionalnog objekta na osnovu dvodimenzionalnog nacrta, kao i njegovog vizualizovanja nakon rotacije u prostoru. Vreme rada je ograničeno na 25 minuta.

7. Test gramatike i pravopisa (GP)
Sastoji se od 40 zadataka kojima se meri sposobnost otkrivanja gramatičkih i pravopisnih grešaka. Vreme rada je ograničeno na 15 minuta. DAT uključuje i test za uvežbavanje, koji daje opšte informacije i savete u vezi s odgovaranjem na testove, kao i posebne primere i pitanja za uvežbavanje.

Svaki test može se primeniti i odvojeno od ostalih, jedino se za Test perceptivne brzine i tačnosti to ne preporučuje. Kombinovani rezultat u testovima verbalnog i numeričkog rasuđivanja predstavlja meru obrazovne sposobnosti ili sposobnosti učenja iz knjiga i od učitelja, kao i uspešnosti u studiranju.

Hrvatska standardizacija DAT-a za osnovne škole uključivala je uzorak od 282 učenika (139 dečaka i 143 devojčice) osmih razreda osnovne škole iz svih regiona Hrvatske.

  Naziv Opis Cena
DAT OŠ Komplet
68.255,00 din
+
NEWSLETTER

Redovno primajte naše novosti prijavom na mailing listuSINAPSA EDICIJE d.o.o.


© Sinapsa Edicije. All rights reserved.
Powered by IP Plus.