Skip to main content

Inventar profesionalnih interesa (CII OŠ) za učenike osnovnih škola

George K. Bennett, Harold G. Seashore, Alexander G. Wesman

PREGLED

Šta meri: obrazovne ciljeve i interese
Uzrast: 13-15 godina
Primena: individualna ili grupna
Trajanje: 30 minuta
Ocenjivanje: ručno (uputstva u Priručniku)
Kategorizacija:
 0   A   B   C


GODINA KONSTRUCKIJA: 1996.
IZDAVAČ: Naklada Slap, Zagreb, 2006.

 

Inventar profesionalnih interesa (CII OŠ) za učenike osnovnih škola pruža informacije o obrazovnim ciljevima, kao i o interesima za pojedine obrazovne predmete i za pojedina područja rada. Namenjen je profesionalnom usmeravanju koje pomaže pojedincima u donošenju odluka o daljem obrazovanju i izboru zanimanja.

CII se primenjuje zajedno s Diferencijalnim testovima sposobnosti (DAT) za osnovne škole. Na taj se način podaci o interesima kombinuju s podacima o sposobnostima i znanjima pojedinca. Primenjuje se i kod obrazovno zapuštenih osoba, osoba s invaliditetom i osoba koje dolaze iz drugih kultura. 

Inventar sadrži 136 ajtema. Njih 120 sadrži izjave o karakterističnim radnim aktivnostima koje reprezentuju 15 zanimanja, a preostalih 16 ajtema su izjave o različitim predmetnim područjima (opšteobrazovnim ili stručnim predmetima). Zadatak ispitanika je da za svaku opisanu aktivnost, na skali od 1 do 5, označi koliko mu se sviđa ili ne sviđa, tj. koliko bi želeo da se bavi tom aktivnošću. Primena testa može biti individualna ili grupna, nije vremenski ograničena, a u većini slučajeva traje oko 30 minuta.

U Priručniku se nalaze uputstva za ocenjivanje testa i za izračunavanje stepena interesa, i postoji mogućnost da ispitanici vođeni ispitivačem sami izračunaju interese za pojedina zanimanja i stepen sviđanja za 16 predmetnih područja. Na kraju Inventara ispitanicima se nude informacije o svim ispitivanim grupama zanimanja.

Hrvatska standardizacija uključivala je uzorak od 194 učenika osmog razreda (100 dečaka i 94 devojčice), većinom uzrasta od 14 godina. U uzorku su podjednako zastupljeni različiti delovi Republike Hrvatske.

U prodaji su Upitnici i profili na srpskom jeziku.

  Naziv Opis Cena
CII OŠ Komplet
29.546,00 din
+