2.200,00 din
+
 

PREGLED SADRŽAJA

OPŠTA INFORMISANOST 
NAMENA TOI-SE 
KONSTRUKCIJA TOI-SE 
TOI-SE-A 
Uzorak 
Deskriptivne i psihometrijske karakteristike 
   Razlike u odnosu na pol i obrazovnu grupu 
   Deskriptivni pokazatelji testa 
   Psihometrijski pokazatelji testa i pitanja 
      Pouzdanost i reprezentativnost testa 
      Homogenost testa 
      Težina i diskriminativnost pitanja 
      Informativnost testa 
ALTERNATIVNA FORMA TOI-SE-B 
Uzorak 
Deskriptivne i psihometrijske karakteristike 
   Razlike u odnosu na pol i obrazovnu grupu 
   Deskriptivni pokazatelji testa 
   Psihometrijski pokazatelji testa i pitanja 
   Pouzdanost i reprezentativnost testa 
     Homogenost testa 
     Težina i diskriminativnost pitanja 
     Informativnost testa 
  Validnost TOI-SE-A i TOI-SE-B 
UPUTSTVO ZA ZADAVANJE I SKOROVANJE TESTA 
NORME 
PRIMER IZVEŠTAJA 
KVALIFIKACIJE KORISNIKA TOI-SE 
ZAHVALNICA 
LITERATURA

NEWSLETTER

Redovno primajte naše novosti prijavom na mailing listuSINAPSA EDICIJE d.o.o.


© Sinapsa Edicije. All rights reserved.
Powered by IP Plus.