Skip to main content

Test spremnosti za školu - TSŠ

Vesna Vlahović-Štetić, Vlasta Vizek-Vidović, Lidija Arambašić, Živana Miharija

PREGLED

Šta meeri: spremnost za upis u 1. razred osnovne škole
Uzrast: predškolska deca
Primena: individualna ili grupna
Trajanje: oko 45 minuta
Ocenjivanje: ručno (ključ za bodovanje i uputstvo u Priručniku)
Norme: hrvatske; 652 učenika prvog razreda osnovne škole
Kategorizacija:
0   A   B   C


GODINA KONSTRUKCIJE: 1994.
IZDAVAČ: NAKLADA SLAP (ZAGREB, 1995.)


TSŠ ispituje sposobnosti i znanja koja su temelj za uspešno učenje na početku školovanja.

Sastoji se od 5 subtestova u boji:


1. Perceptivni test (TSŠ-P)
Sadrži 15 zadataka za ispitivanje sposobnosti vidne diskriminacije i rešava se 7 minuta.
2. Test spajanja tačaka (TSŠ-T)
Sadrži 10 zadataka za ispitivanje grafomotoričke sposobnosti precrtavanja likova i rešava se 8 minuta.
3. Test poznavanja činjenica (TSŠ-Č)
Sadrži 14 zadataka za ispitivanje poznavanja tzv. svakodnevnih činjenica i pojmova, a rešava se 10 minuta.
4. Test precrtavanja (TSŠ-C )
Sadrži 9 zadataka za ispitivanje sposobnosti okulomotoričke koordinacije i fine motorike, a rešava se 9 minuta.
5. Numerički test (TSŠ-N)
Sadrži 10 zadataka prebrojavanja i problemskih zadataka različite složenosti, a rešava se 10 minuta.

Norme uključene u Priručnik dobijene su na 652 učenika prvog razreda osnovne škole iz različitih delova Hrvatske i izražene su u percentilima.

  Naziv Opis Cena
TSŠ komplet
4.719,00 din
+