Skip to main content

Wechslerova skala za procenu inteligencije kod odraslih, četvrto izdanje – WAIS-IV-SR

David Wechsler

Urednici srpskog izdanja: prof. dr Goran Knežević, prof. dr Marija Mitić i dr Ljiljana Lazarević

PREGLED

Šta meri: opštu inteligenciju i specifične kognitivne sposobnosti
Uzrast: od 16 godina i stariji
Primena: individualna
Trajanje: oko 180 minuta

Ocenjivanje:


Norme:

ručno (prema uputstvima iz priručnika i obrasca za ocenjivanje) ili e-PONS program za elektronsko bodovanje

srpski standardizacioni uzorak sa 897 ispitanika iz svih regiona Srbije, uzrasta od 16 do 74 godine

Stručne
kvalifikacije:

diplomirani psiholozi uz dodatnu obuku

IZVORNI NAZIV: Wechsler Adult Intelligence Scale – Fourth Edition (WAIS-IV)
GODINA OBJAVLJIVANJA SRPSKOG IZDANJA: 2022.
IZDAVAČ: Sinapsa edicije, Beograd.

WAIS-IV je jedan od najpoznatijih i najčešće korišćenih testova inteligencije u svetu koji daje informacije o opštoj intelektualnoj sposobnosti adolescenata i odraslih. Nezamenjivo je sredstvo u dijagnostici, kao i u identifikaciji pojedinaca s umerenim i težim kognitivnim teškoćama.

Sastoji se od ukupno 15 suptestova.  Sadrži 10 glavnih suptestova dovoljnih za određivanje svih kompozitnih skorova i ukupnog IQ-a ispitanika. Sadrži i 5 dopunskih suptestova koji se mogu koristiti kao zamena za glavne suptestove, i to kada je rezultat u glavnom suptestu nevalidan/neupotrebljiv i/ili kada želimo da dobijemo širu procenu intelektualnog funkcionisanja i dodatne podatke za tumačenje rezultata i za donošenje kliničkih odluka.
3 dopunska suptesta (Slovo-broj, Vaganje i Precrtavanje) namenjena su samo za uzrast od 16 do 69 godina (ne primenjuju se kod pojedinaca starijih od 70 godina).

SUPTESTOVI:

1. Kocka-mozaik (KM)
Posmatrajući već složen model i sliku nacrta, ili samo sliku, ispitanik uz pomoć crveno-belih kocaka, unutar ograničenog vremena, slaže traženi mozaik.
2. Sličnosti (SL)
Ispitaniku se predstavljaju dve reči koje se odnose na opšte objekte ili pojmove, a njegov zadatak je da opiše po čemu su oni slični.
3. Ponavljanje brojeva (PB)
Ispitanik ponavlja niz brojeva istim redosledom kojim ih je ispitivač pročitao, potom obrnutim redosledom i naposletku po rastućem nizu.
4. Matrice (MA)
Ispitanik posmatra nepotpunu matricu ili niz i od ponuđenih bira onaj odgovor koji upotpunjuje matricu ili niz.
5. Rečnik (RE)
Na stavkama sa slikama ispitanik imenuje objekat koji mu je vizuelno prikazan. Na verbalnim stavkama ispitanik definiše reči koje mu ispitivač čita i vizuelno pokazuje.
6. Aritmetika (AR)
U okviru ograničenog vremena ispitanik napamet rešava niz aritmetičkih problema.
7. Traženje simbola (TS)
Ispitanik u ograničenom vremenu pretražuje skupinu za prepoznavanje simbola i označava da li se neki od simbola iz ciljne grupe podudara sa onim što je dato u skupini za pretragu.
8. Slagalica (SG)
Ispitanik u ograničenom vremenu gleda kompletiranu slagalicu i među ponuđenim odgovorima bira tri koja, kada se spoje, prikazuju istu slagalicu.
9. Informacije (IN)
Ispitanik odgovara na pitanja koja se odnose na širok spektar tema iz oblasti opšteg znanja.
10. Šifra (ŠI)
Upotrebljavajući Ključ, ispitanik unutar zadatog vremena kopira simbole koji su upareni sa brojevima.
11. Slovo-broj (SB)
Ispitaniku se čitaju nizovi sastavljeni od brojeva i slova, a njegov zadatak je da ih po sećanju ponavlja – brojeve po rastućem nizu, a slova po azbučnom redosledu.
12. Vaganje (VA)
Ispitanik unutar ograničenog vremena posmatra vagu na kojoj nedostaje teg (tegovi) i odabira odgovor koji će vagu dovesti do ravnoteže.
13. Shvatanje (SH)
Ispitanik odgovara na pitanja u skladu sa svojim shvatanjem opštih principa i socijalnih situacija.
14. Precrtavanje (PR)
Ispitanik gleda složeni raspored oblika i unutar određenog vremena označava ciljne oblike.
15. Dopune (DO)
Ispitanik gleda sliku kojoj nedostaje bitan deo i potom, unutar određenog vremena, utvrđuje koji je to deo.

Uz informaciju o opštoj intelektualnoj sposobnosti osobe (Ukupni skor [IQtot]), pruža i informaciju o nizu specifičnih kognitivnih sposobnosti kroz četiri indeksne skale (Verbalno razumevanje [VRI], Perceptivno rezonovanje [PRI], Radna memorija [RMI] i Brzina procesiranja [BPI]). Struktura WAIS-IV, uključujući suptestove koji čine svaki od ova četiri indeksa, prikazana je na slici.

 struktura wais iv

U odnosu na prethodno izdanje (WAIS-III) promenjeni su nazivi kompozitnih skorova kako bi oni tačnije odražavali konfiguraciju u njih uključenih suptestova i kognitivnih sposobnosti koje se njima procjenjuju. Nazivi verbalni IQ (VIQ) i neverbalni IQ (NVIQ) zamenjeni su nazivima Indeks verbalnog razumevanja (VRI) i Indeks perceptivnog rezonovanja (PRI).

Upoređivanjem pojedinih indeksa dobijaju se i podaci o snagama i slabostima kognitivnog funkcionisanja pojedine osobe.

WAIS-IV omogućuva izračunavanje osam procesnih skorova za tri suptesta (jedan procesni skor za Kocka-mozaik, šest procesnih skorova za Pamćenje brojeva i jedan procesni skor za Slovo-broj). Ti skorovi su namenjeni za dobijanje dodatnih podataka o kognitivnim sposobnostima koje pridonose ispitanikovom učinku na suptestovima, a njihovo određivanje ne zahteva nikakve dodatne postupke pri primeni.

Kako bi se skratilo vreme testiranja i izbegao nepotreban zamor ili dosada kod ispitanika, u suptestove su ugrađena polazišta (početni zadaci), pravila za vraćanje (primena unazad) i pravila za prekid testiranja.

Ocenjivanje rezultata moguće je ubrzati korišćenjem elektronskog programa za ocenjivanje WAIS-IV u sklopu ePONS programa. Sirovi skorovi suptestova unose se u program koji generiše izveštaj sa rezultatima, profilima i svim dodatnim informacijama, što obezbeđuje uštedu vremena i tačnost obrade. Program je jednostavan za upotrebu i radi po sistemu kredita (jedan kredit dovoljan je za ocenjivanje rezultata jednog ispitanika).

et-epons

Elektronski program za ocenjivanje WAIS-IV dostupan je u dva oblika: a) u paketu sa 25 kredita (krediti se doplaćuju u paketima po 25 komada, što je skladno broju Obrazaca za ocenjivanje u jednom pakovanju;  kupovina i aktivacija kredita za ocenjivanje WAIS-IV direktno je vezana uz kupovinu Obrazaca za ocenjivanje, pa se može aktivirati količina kredita skladna broju kupljenih Obrazaca za ocenjivanje); b) jednokratna uplata za neograničeni broj kredita (kada se odabere program sa neograničenim brojem kredita, jednokratnom uplatom omogućuje se neograničen broj ocenjivanja WAIS-IV; i u ovom obliku programa krediti se aktiviraju s obzirom na kupljeni broj Obrazaca za ocenjivanje, tj. korisnik nakon svake kupovine Obrazaca za ocenjivanje može aktivirati količinu kredita skladnu tom broju, bez dodatne nadoplate i u neograničenom vremenu, odnosno do objavljivanja novog izdanja testa).

Srpska standardizacija sprovedena je na normativnom uzorku (stratifikovanom prema nekoliko kriterijuma – uzrastu, polu, obrazovanju i geografskom regionu) koji je obuhvatao 897 ispitanika uzrasta od 16 do 74 godine. Sprovedene su i dve manje kliničke studije u kojima je učestvovalo 40 ispitanika.

Instrument je dobio i potvrdu o kvalitetu Instituta za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu.

Za primenu ovog testa obavezno je pohađanje dvodnevne obuke (pogledajte detaljnije).

 

  Naziv Opis Cena
SE-520-01 WAIS-IV-SR Manipulativni set
111.600,00 din
+
SE-520-01 WAIS-IV-SR Priručnik
22.000,00 din
+
SE-520-03 WAIS-IV-SR Obrazac za odgovore

25 komada

11.550,00 din
+
SE-520-04 WAIS-IV-SR Sveska za odgovore 1

25 komada

5.700,00 din
+
SE-520-05 WAIS-IV-SR Sveska za odgovore 2

25 komada

5.700,00 din
+
SE-520-50 WAIS-IV-SR Komplet

Srpsko izdanje, 2022.

156.550,00 din
+
SE-520-60 WAIS-IV-SR ePONS krediti za e-boodvanje

25 komada

10.800,00 din
+
SE-520-61 WAIS-IV-SR ePONS e-bodovanje

neograničeno

43.200,00 din
+
WAIS-IV-SR dvodnevna obuka

U cenu je uračunata knjiga Osnove procenjivanja WAIS-IV

37.308,00 din
+