Skip to main content

Wechslerova skala pamćenja, četvrto izdanje – WMS-IV-SR

David Wechsler

Urednici srpskog izdanja: dr Ljiljana Lazarević, prof. dr Marija Mitić i prof. dr Goran Knežević

PREGLED

Šta meri: različite sposobnosti pamćenja i radne memorije
Uzrast: od 16 godina i stariji
Primena: individualna
Trajanje: oko 60 minuta

Ocenjivanje:


Norme:

ručno (na osnovu uputstva iz priručnika, šablona i obrasca za ocenjivanje) ili e-PONS program za elektronsko ocenjivanje 

srpski standardizacioni uzorak sa 345 ispitanika iz svih regiona Srbije, uzrasta od 16 do 74 godine

Stručne
kvalifikacije:

diplomirani psiholozi uz dodatnu obuku

IZVORNI NAZIV:  Wechsler Memory Scale – Fourth Edition (WMS-IV)
GODINA OBJAVLJIVANJA SRPSKOG IZDANJA: 2022.
IZDAVAČ: Sinapsa edicije, Beograd.

Wechslerova skala pamćenja – četvrto izdanje (WMS-IV-SR) je instrument namenjen za individualnu procenu različitih sposobnosti pamćenja i radne memorije adolescenata i odraslih osoba. Uz procenu funkcija pamćenja, test sadrži i kratku procenu kognitivnog statusa.

Postoje dve baterije testa: Baterija za odrasle osobe namenjena pojedincima uzrasta od 16 do 69 godina i kraća Baterija za starije odrasle osobe, za uzrast od 65 i starije.

WMS-IV daje detaljne informacije o funkcionisanju pamćenja koje su posebno važne u kliničkoj proceni, a primenjuje se kod pojedinaca kod kojih postoji sumnja na deficite pamćenja ili dijagnozu iz spektra razvojnih, neuroloških ili psihijatrijskih poremećaja. Njegova primena korisna je u mnogim okruženjima – psihijatrijskom, medicinskom, obrazovnom, forenzičkom, selekcionom, u savetovanju ili bilo kom drugom kliničkom okruženju.

WMS-IV Baterija za odrasle osobe sastoji se od 7 suptestova. Četiri od sedam suptestova podeljena su na dva različita načina primene: neposredno (I) i odloženo (II), pri čemu je vremenski razmak između njihove primene od 20 do 30 minuta.

SUPTESTOVI:

1. Kratko ispitivanje kognitivnog statusa (KIKS) – za uzrast od 16 godina i stariji
Ovim suptestom, čija primena nije obavezna, procenjuje se niz kognitivnih funkcija. Ispitanik rešava jednostavne zadatke iz raznih oblasti, uključujući orijentaciju u vremenu, mentalnu kontrolu, crtanje sata, nenamerno prisećanje, automatizovanost i inhibitornu kontrolu kao i verbalnu reprodukciju.
2. Logičko pamćenje (LP) – za uzrast od 16 godina i stariji
Ovim suptestom procenjuje se narativno pamćenje u uslovima slobodnog prisećanja. Ispitaniku se usmeno prezentuju dve kratke priče i potom se od njega traži da ih po sećanju prepriča i to neposredno nakon što ih je čuo (LP I). U načinu primene sa odlaganjem (LP II) procenjuje se dugoročno narativno pamćenje pomoću zadataka slobodnog prisećanja i prepoznavanja. Od ispitanika se traži da ponovo ispriča obe priče iz neposrednog načina primene. Nakon toga mu se postavljaju da/ne pitanja o obe priče.
3. Parovi reči (PR) – za uzrast od 16 godina i stariji
Ovim suptestom procenjuje se verbalno pamćenje za povezane parove reči. Nakon što se ispitaniku pročita lista 10 ili 14 parova reči, kaže mu se prva reč u paru, a od njega se traži da kaže drugu reč iz tog para (PR I). Ista lista parova ponavlja se četiri puta, ali drugačijim redosledom. U načinu primene sa odlaganjem (PR II) procenjuje se dugoročno prisećanje parova reči u zadacima prisećanja uz znak, prepoznavanja i zadatkom slobodnog prisećanja.
4. Šeme (ŠE) – za uzrast od 16 do 69 godina
Ovim suptestom procenjuje se spacijalno pamćenje nepoznatog vizuelnog materijala. Ispitaniku se na 10 sekundi pokaže stranica na kojoj je nacrtana mreža sa 4–8 šema, koja se potom ukloni. Ispitanik zatim bira šemu iz špila kartica i smešta kartice na mrežu na ista mesta na kojima su se nalazile na slici (ŠE I). U načinu primene sa odlaganjem (ŠE II) procenjuje se dugoročno spacijalno i vizuelno pamćenje pomoću zadataka slobodnog prisećanja
i prepoznavanja. Od ispitanika se prvo traži da pomoću mreže i kartica ponovo složi šeme koje su mi prikazane u neposrednom načinu primene.
5. Vizuelna reprodukcija (VR) – za uzrast od 16 godina i stariji
Ovim suptestom procenjuje se pamćenje za neverbalne vizuelne stimuluse. Ispitaniku se pokaže niz od pet slika, jedna po jedna, svaka u trajanju od 10 sekundi. Nakon prikazivanja svake pojedinačne slike od ispitanika se traži da je nacrta po sećanju (VR I). U načinu primene sa odlaganjem (VR II) procenjuje se dugoročno vizuelno-prostorno pamćenje zadacima slobodnog prisećanja i prepoznavanja, a uključen je i zadatak precrtavanja.
6. Prostorno uređivanje (PU) – za uzrast od 16 do 69 godina
Ovim suptestom procenjuje se vizuelno-prostorna radna memorija korišćenjem zadatka vizuelnog uređivanja. Ispitaniku se, jedna za drugom, pokažu dve mreže sa plavim i crvenim krugovima. Od njega se zatim traži da uredi položaj krugova na osnovu niza pravila.
7. Pamćenja simbola (PS) – za uzrast od 16 godina i stariji
Ovim suptestom procenjuje se vizuelna radna memorija korišćenjem novih vizuelnih stimulusa. Ispitaniku se na kratko pokaže niz apstraktnih simbola nacrtanih na jednoj stranici, a zatim se od njega traži da među simbolima na drugoj stranici pokaže one s prethodne stranice, istim redosledom kojim su bili prikazani.

Od sedam suptestova šest se smatra primarnim suptestovima koji se koriste za dobijanje indeksnih skorova. Suptest Kratko ispitivanje kognitivnog statusa pruža opštu sliku o kognitivnom funkcionisanju, ali nije obavezan za primenu niti uključen u indeksne skorove. Na osnovu skaliranih rezultata primarnih suptestova izračunava se pet indeksa: Indeks auditivnog pamćenja, Indeks vizuelnog pamćenja, Indeks vizuelne radne memorije, Indeks neposrednog pamćenja i Indeks odloženog pamćenja. 

Struktura Baterije za odrasle osobe WMS-IV, uključujući suptestove koji čine svaki od pet indeksa, prikazana je na slici.

slika web wms 1

Baterija za starije odrasle osobe ne sadrži suptestove Šeme I i II [ŠE I i II] niti Prostorno uređivanje [PU], pa u njoj nije moguće izračunati Indeks vidne radne memorije, a vrednosti tri indeksa, u koje su u Bateriji za odrasle osobe ti suptestovi uključeni, računaju se bez njih. Struktura Baterije za starije odrasle osobe WMS-IV, uključujući suptestove koji čine pojedini indeks, prikazana je na slici.

slika web wms 2

Jedna od bazičnih prednosti Baterije za starije odrasle osobe je ta što je vremenski prilagođena za starije odrasle osobe, odnosno ima skraćeno vreme testiranja, čime se smanjuje mogućnost zamora ispitanika. Još jedna prednost je što za primenu Baterije za starije odrasle osobe nije potreban dodatni pribor, što bateriju čini lako prenosivom.

WMS-IV daje uvid u ispitanikove specifične sposobnosti i veštine i kroz procesne skorove, kao i određivanje kontrastnih skaliranih skorova, posebno kod suptestova s neposrednim i odloženim uslovima zadavanja te kod onih koji sadrže zadatke prisećanja i prepoznavanja. Kontrastni skalirani skorovi osmišljeni su kako bi ispitivaču omogućili upoređivanje kognitivnih funkcija višeg i nižeg nivoa (npr. prisećanja nasuprot prepoznavanju) ili određivanje statističke razlike između modaliteta prezentacije zadataka (npr. auditivnog nasuprot vizuelnom).

Dodatna vrednost WMS-IV-SR je omogućeno poređenje sa skorovima na WAIS-IV-SR za osobe koje rešavaju oba testa. To poređenje omogućuje procenu usklađenosti pamćenja pojedinca s njegovim opštim kognitivnim funkcionisanjem, kao i interpretaciju rezultata pamćenja u kontekstu celokupnog postignuća.

 

Ocenjivanje rezultata moguće je ubrzati korišćenjem elektronskog programa za ocenjivanje WMS-IV u sklopu ePONS programa. Sirovi skorovi suptestova unose se u program koji generiše izveštaj sa rezultatima, profilima i svim dodatnim informacijama, što obezbeđuje uštedu vremena i tačnost obrade. Program je jednostavan za upotrebu i radi po sistemu kredita (jedan kredit dovoljan je za ocenjivanje rezultata jednog ispitanika).

et-epons

Elektronski program za ocenjivanje WMS-IV dostupan je u dva oblika: a) u paketu sa 25 kredita (krediti se doplaćuju u paketima po 25 komada, što je skladno broju Obrazaca za ocenjivanje u jednom pakovanju;  kupovina i aktivacija kredita za ocenjivanje WMS-IV direktno je vezana uz kupovinu Obrazaca za ocenjivanje, pa se može aktivirati količina kredita skladna broju kupljenih Obrazaca za ocenjivanje); b) jednokratna uplata za neograničeni broj kredita (kada se odabere program sa neograničenim brojem kredita, jednokratnom uplatom omogućuje se neograničen broj ocenjivanja WAM-IV; i u ovom obliku programa krediti se aktiviraju s obzirom na kupljeni broj Obrazaca za ocenjivanje, tj. korisnik nakon svake kupovine Obrazaca za ocenjivanje može aktivirati količinu kredita skladnu tom broju, bez dodatne nadoplate i u neograničenom vremenu, odnosno do objavljivanja novog izdanja testa).

Srpska standardizacija sprovedena je na normativnom uzorku (stratifikovanom prema nekoliko kriterijuma – uzrastu, polu, obrazovanju i geografskom regionu) koji je obuhvatao 345 ispitanika uzrasta od 16 do 74 godine. Sprovedene su i dve manje kliničke studije u kojima je učestvovalo 40 ispitanika.

Instrument je dobio i potvrdu o kvalitetu Instituta za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu.

Za primenu ovog testa obavezno je pohađanje dvodnevne obuke (pogledajte detaljnije).

 

  Naziv Opis Cena
SE-522-01 WMS-IV-SR Manipulativni set
109.800,00 din
+
SE-522-02 WMS-IV-SR Obrazac za ocenjivanje za bateriju za odrasle osobe

25 komada

12.450,00 din
+
SE-522-03 WMS-IV-SR Obrazac za ocenjivanje za bateriju za starije odrasle osobe

25 komada

12.450,00 din
+
SE-522-04 WMS-IV-SR Knjižica za odgovore

25 komada

6.750,00 din
+
SE-522-50 WMS-IV-SR Komplet

Srpsko izdanje, 2022.

163.450,00 din
+
SE-522-60 WMS-IV-SR ePONS e-bodovanje

25 komada

10.800,00 din
+
SE-522-61 WMS-IV-SR ePONS e-bodovanje

neograničeno

43.200,00 din
+
SE-522-90 WMS-IV-SR Priručnik
22.000,00 din
+
WMS-IV-SR dvodnevna obuka
38.160,00 din
+